Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Декларуємо доходи в 2015 році

Які платники податку зобов’язані подавати річну податкову декларацію?

Платник податку зобов’язаний подати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року він отримав доходи, зокрема:

Øвід осіб, які  не є податковими агентами;

Øвід надання рухомого майна або нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), якщо орендар та орендодавець фізичні особи;

Øсума заборгованості платника податків, за якою минув строк позовної давності (крімподаткової),яка перевищує за 2014рік  609,00 грн.;

Øінвестиційний прибуток;

Øбудь-які іноземні доходи;

Øнецільову благодійну допомогу, якщо її загальна сума протягом 2014року перевищує 1710 грн.;

Øдоходи у вигляді спадщини та подарунків, які підлягають обов’язковому декларуванню та при нотаріальному посвідченні яких податок не сплачувався;

Øдоходи, які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку двома або більше податковими агентами лише у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року(у 2014 році – 146 160 грн. (1218х120)) тощо.

 

Хто звільняється від  обов’язку подання річної податкової декларації

Платники податку звільняються від обов’язкуподання декларації незалежно від виду та суми отриманих доходів, якщо  вони:

Øперебувають під арештом або є затриманими чи засудженимидо позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

Øперебувають у розшукустаном на кінець звітного податкового року;

Øперебувають на строковій військовій службістаном на кінець звітного податкового року;

Øє малолітніми/неповнолітнімиабо недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року. (Однак, обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації в цьому випадку покладається на опікуна або піклувальника (п. 179.6 ст. 179 ПКУ). Тобто, податкова декларація про майновий стан і доходи від імені платника податку, який є неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, має бути подана опікуном або піклувальником до органу державної податкової служби за місцем проживання неповнолітньої особи (особи, визнаної судом недієздатною)).

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконанимі податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

Ø   від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

Ø   виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

Ø   від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

Ø   у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ;

Ø   зазначені у пунктах 167.2 - 167.4 статті 167 ПКУ, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;

Ø   зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 ПКУ від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує ста двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (ст.179 Кодексу).

Терміни подання громадянами податкової декларації

 

Платники податку, які згідно з розділом ІVПКУ зобов’язані подавати декларацію  подають її до1 травня 2015року.

Подання декларації для платників, які бажають скористатись правом на податкову знижку- протягом 2015року (тобто до 31 грудня 2015 року).

Податкова декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку.

Терміни сплати податку, донарахованого за річною податковою декларацією або отримання надміру сплаченої суми податку

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня 2015рокусплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній податковій декларації.

Сума податкових зобов’язань, донарахована органом ДФС, сплачується до відповідного бюджету у строки, встановлені ПКУ.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовимпереказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днівпісля надходження такої податкової декларації.

Форма декларації

Форма податкової декларації та Інструкція щодо її заповнення затверджена  наказом Міндоходів України від 11.12.2013р. №793, зареєстрованим в Мін’юсті 24.12.2013р. за №2179/24711 (чинна з 31.12.2013р. )

Показники у розділах ІІ – VIII декларації та додатках до неї проставляються у гривнях з копійками.

 

Способи подання декларації

Податкова декларація подається до органу Міндоходів в один із таких способів за вибором платника податку:

Ø  особисто платником або уповноваженою на це особою;

Ø  надсилається поштоюз повідомленням про вручення та з описом вкладення;

Ø  засобами електронного зв'язку в електронній форміз дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

 

Подання декларації в електронній формі

В електронній формі платники податків можуть подати податкову декларацію до органів ДФС засобами електронної пошти через Інформаційний веб-портал Державної фіскальної служби України.

Подання декларації в електронній формі можливе у режимі реального часу (on-line) через електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків» та «Декларування он-лайн».

 

Повернутись