Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Декларуємо доходи від 2-х податкових агентів

Оподаткування доходів фізичних осіб та порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) регламентується розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Обов'язок подання декларації  виникає у платника податку з доходів фізичних осіб у разі, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (пп. “є” п.  176.1 ст. 176 Кодексу).

 

Тобто, якщо фізична особа у 2014 році отримала дохід від 2-х і більше податкових агентів у сумі, більшій  146 160 грн. – потрібно подавати декларацію.

 

Форма податкової декларації разом з додатками та Інструкція щодо її заповнення затверджені  наказом Міндоходів України від 11.12.2013р. №793 (із змінами та доповненнями), зареєстрованим в Мін’юсті 24.12.2013р. за №2179/24711.

Декларація заповнюється наступним чином: 

В розділі І декларації „Загальні відомості” зазначаються прізвище, ім'я, по батькові платника податків, його реєстраційний номер облікової картки, податкова адреса (місце проживання), номер контактного телефону за бажанням;

у рядку 01.01 розділу ІІ декларації „Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу” вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Платники податку, які подають декларацію згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу, разом з декларацією заповнюють та подають додаток 7 до декларації.

При цьому у колонці 5 рядка 01.01 декларації відображається значення рядка 07 додатка 7 до декларації.

 

В розділі V „Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заповнюються  стрічки 08,09 та 13.01 (за – 10,11,12 наявності).

 

Якщо при розрахунку податкових зобов’язань сума має позитивне значення, то вона зазначається в р.13.1 Декларації  і є остаточним податковим зобов'язанням громадянина та підлягає сплаті до бюджету.

У додатку 7 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом "є" пункту176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України":1) у рядку 01 вказується сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;2) у рядку 02 вказується сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг);3) у рядку 03 вказується сума податкової соціальної пільги за її наявності;4) у рядку 04 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, фактично (нарахованого) утриманого податковими агентами протягом податкового (звітного) року;5) у рядку 05.01 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 15 %.

Значення рядка 05.01 розраховується за такою формулою:

рядок 01 - рядок 02 - рядок 03.

У разі якщо результат розрахунку за цією формулою перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, то значення рядка 05.01 дорівнює 120 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року;

6) у рядку 05.02 вказується базаоподаткування, що оподатковується за ставкою 17 %.

Значення рядка 05.02 розраховується за такою формулою:

позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року).

У разі якщо результат розрахунку за цією формулою має від'ємне значення, то значення рядка 05.02 дорівнює нулю;

7) у рядку 06 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно.

Значення рядка 06 дорівнює сумі значень рядка 06.01 і рядка 06.02;

8) у рядку 06.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15 %.

Значення рядка 06.01 розраховується як 15 % значення рядка 05.01;

9) у рядку 06.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 17 %.

Значення рядка 06.02 розраховується як 17 % значення рядка 05.02;

10) у рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Значення рядка 07 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка06 і рядка 04.

У разі якщо результат розрахунку різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04 має від'ємне значення, то значення рядка 07 дорівнює нулю.

6) у рядку 13.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.

Рядок 13.01 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 09, 11, 12 та 03.02 декларації отримано позитивне значення.

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує, що Декларація про майновий стан і доходи подається в податкову інспекцію за місцем проживання (прописки) до 1 травня 2015 року.

Граничний строк подання декларації у 2015 році – 30 квітня поточного року

Бланки декларацій  можна отримати безкоштовно в Центрах обслуговування платників органів  фіскальної служби.

Податкова декларація подається в один із таких способів за вибором платника податку:

особисто платником або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

У разі, якщо платник вирішив подати декларацію про майновий стан і доходи поштою, то здійснити це він повинен не пізніше, ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації, тобто до 20 квітня п.р.

 

Повернутись