Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Декларуємо іноземні доходи

Оподаткування доходів фізичних осіб та порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) регламентується розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України (далі –Кодекс).

Статтею 163 Податкового кодексу України, установлено, що об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерелом їх походження з України, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) та іноземні доходи.

Іноземні доходи– доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Відповідно до статті 13 ПКУ доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень ПКУ чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Тобто, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то відповідно до пп.170.11.1 ПКУ, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку -отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 % (17%) згідно з п.167.1 ПКУ.

Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13  Кодексу, такий громадянин зобов’язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами.

Нагадаємо, що не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податку:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України Звертаємо увагу, що форма податкової декларації разом з додатками та Інструкція щодо її заповнення затверджені  наказом Міндоходів України від 11.12.2013р. №793 (із змінами та доповненнями), зареєстрованим в Мін’юсті 24.12.2013р. за №2179/24711.

Щодо декларування іноземних доходів передбачений додаток 4 „Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України”, в якому зазначається дата отримання доходу; назва країни; розмір доходу – в іноземній валюті та перерахованого у гривні з копійками; сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні – в іноземній валюті та перерахованого у гривні з копійками та сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в  ПКУ (15%,17%) в гривнях з копійками.

Слід зазначити, що сума отриманого доходу в іноземній валюті перераховується в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такого доходу.

Сама декларація заповнюється наступним чином:    

в розділі І декларації „Загальні відомості” зазначаються прізвище, ім'я, по батькові платника податків, його реєстраційний номер облікової картки, податкова адреса (місце проживання), номер контактного телефону за бажанням;

в пункті 01.06 розділі ІІ декларації „Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу” відображається загальна сума отриманого іноземного доходу із додатку 4 ;

в розділі V „Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заповнюються  стрічки 08,09,12 та 13.01 (за наявності).

Якщо при розрахунку податкових зобов’язань сума має позитивне значення, то вона зазначається в р.13.1 Декларації  і є остаточним податковим зобов'язанням громадянина та підлягає сплаті до бюджету.

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів є платник податку (п. 171.2 ст. 171 Кодексу).

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує, що Декларація про майновий стан і доходи подається в податкову інспекцію за місцем проживання (прописки) до 1 травня 2015 року. Бланки декларацій  можна отримати безкоштовно в Центрах обслуговування платників органів  фіскальної служби.

Повернутись