Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Критерії для зниження ставки ЄСВ

Іллінецька  ОДПІ  звертає увагу, що відповідно до діючих законодавчих норм   платники  ЄВ, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464,можуть  застосовуватипонижуючийкоефіцієнт, якщо платником виконуються одночасно такі умови: 


а) база нарахування ЄВ в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою нарахування ЄВ платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу; 
б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік; 
в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 відсотків середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік  Ця умова не застосовується до платників ЄВ, визначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону.

Коефіцієнт щомісячно обчислюється платниками самостійно. 
Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта його значення складає менше ніж 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4.

Коефіцієнт застосовується в тому числі при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи.

Коефіцієнт не застосовується платниками ЄВ, вказаними в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, які виплачують грошове забезпечення. 
Розрахований коефіцієнт та розмір ЄВ зазначаються з трьома знаками після коми.

При розрахунку коефіцієнта показники за 2014 рік визначаються на підставі звітності платника ЄВ, яка подається відповідно до вимог Закону № 2464.

У разі застосування коефіцієнта платник ЄВ зазначає про це в звіті.

Платник ЄВ, що застосував коефіцієнт та не сплатив нарахований ЄВ у встановлені Законом строки, позбавляється права в майбутньому застосувати коефіцієнт до повної сплати такої недоїмки (боргу). Право на застосування коефіцієнта поновлюється з місяця, в якому сплачено таку недоїмку (борг).

З 1 січня 2016 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки ЄВ, встановлені частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої статті 8 Закону № 2464 для платників ЄВ, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, застосовуються з коефіцієнтом 0,6.

 

 

Комунікаційний сектор Іллінецької ОДПІ

Повернутись