Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Змінено порядок розрахунку лікарняних та декретних

     Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 26 червня 2015 № 439, опублікованій в газеті "Урядовий кур'єр" від 04.07.2015 року № 119.

Документом викладено в новій редакції Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

     Згідно з новим порядком, середньоденна заробітна плата  (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований ЄСВ / або обов'язкові страхові внески, на кількість календарних днів зайнятості(вважається період перебування працівника у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, здійснення підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) в такому розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин(в даному випадку слід розуміти тимчасову непрацездатність (перебування працівника "на лікарняному"), відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

    Сума страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

При цьому сума денної виплати встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством.

    Відсоток страхового стажу беремо той самий, що й для допомоги, виплачуваної із шостого дня, тобто зі ст.24 Закону про соціальне страхування:

50% - страховий стаж до трьох років;

60% - від трьох до п’яти;

70% -  від п’яти довосьми років;

100% - стаж понад вісім років, або працівник належить до пільгових категорій, яким лікарняні виплачуються незалежно від стажу.

 

 

 

Комунікаційний сектор Іллінецької ОДПІ

Повернутись