Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

До уваги суб’єктів господарювання!

До уваги суб’єктів господарювання!(юридичні особи, фізичні особи – підприємці, фізичні особи), які провадять діяльність на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності.

Зазначений обов’язок поширюється на:

- заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами тваринного та рослинного походження  (вода питна, напої також підлягають реєстрації) всіх форм власності - магазини, лотки з реалізації;

- заклади громадського харчування (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо.);

- Підприємства, що провадять діяльність  на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів які не мають експлуатаційного дозволу.

 

Для проведення реєстрації необхідно  подати до Управління Держпродспоживслужби в  Липовецькому районі за адресою:  вул. Героїв Майдану, 17, м. Липовець,  Липовецький район, Вінницька область, 22500, тел. (04358)  2-30-03,  2-30-78 заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, відповідно до Порядку.

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗОПЛАТНО.

 

Порядок

Проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам

 подання заяви до територіального органу за адресою потужності не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності (заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Законом України "Про електронний цифровий підпис")

заява про державну реєстрацію потужності реєструється територіальним органом в день її надходження

територіальний орган приймає рішення (наказ) про державну реєстрацію

територіальний орган повідомляє оператору ринку протягом 5 робочих днів про державну реєстрацію та її особистий реєстраційний номер після прийняття рішення про державну реєстрацію (наказу)

державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію (безоплатно)

                               ↓                                                    ↓

Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом строку, територіальний орган надає заявнику письмове обґрунтування продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності

повідомлення про відмову у державній реєстрації  потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом заяви про державну реєстрацію потужності

                                                                             ↓

оператор ринку має право на повторне звернення  у разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності

 

Повернутись