Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Інформаційний бюлетень. Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування

Заміна відпустки грошовою компенсацією

Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону «Про відпустки» передбачено заміну частини щорічної відпустки грошовою компенсацією за бажанням працівника. Разом з цим, тривалість наданої працівнику щорічної та додаткових відпусток не має бути меншою ніж 24 календарні дні.

Тому, компенсація можлива лише в межах робочого року та після його закінчення за умови, якщо працівник використав 24 календарні дні щорічної основної та додаткових відпусток за цей робочий рік.

Якщо ж у працівника є невикористані щорічні основні відпустки тривалістю 24 календарні дні кожна, то компенсації він отримати не зможе. Така вимога пов'язана з тим, що відпустка надається працівнику насамперед для відпочинку та зміцнення здоров'я, тому закон і забороняє роботодавцю компенсувати грошима ненаданий відпочинок.

Окремій категорії працівників, а саме особам віком до 18 років, заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Проте, накопичувати, а потім використовувати або отримувати компенсацію можна тільки за щорічні відпустки, які передбачені п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону «Про відпустки», та додаткову соціальну відпустку на дітей відповідно до ст. 19 зазначеного вище закону. До таких відпусток належать: щорічна основна відпустка; щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці; щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці; інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством; додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А групи І.

Якщо працівник звільняється і має невикористані відпустки за минулі роки чи поточний рік, але не хоче їх брати, підприємство виплачує йому грошову компенсацію за всі дні цих відпусток. Незалежно від того, за який рік надається відпустка, для обчислення відпускних враховується середній заробіток працівника за останні 12 календарних місяців. Сума компенсації обчислюється як добуток середньоденного заробітку та кількості календарних днів невикористаних відпусток.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається не за робочий, а за календарний рік. Тому у разі звільнення працівника на початку або в середині року йому виплачується компенсація за таку відпустку повної тривалості.

Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року – проект постанови

9 липня парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді України прийняти постанову 3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з проектом постанови, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей.

Фінансуватися чергові вибори мають з державного бюджету.

Нагадаємо, очікується, що одночасно з черговими місцевими виборами пройдуть перші місцеві вибори голів та депутатів сільських, селищних, міських рад усіх 1470 новоутворених територіальних громад, а також депутатів районних рад у новостворених районах. Ці вибори своєю постановою має призначити Центральна виборча комісія.

Зміни в частині повноважень органів місцевого самоврядування щодо податків та зборів

Стаття 12 ПКУ,якою визначаються повноваження сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад щодо місцевих податків та зборів, зазнала суттєвих змін, зокрема:

Щодо процедур прийняття та оприлюднення рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів

Визначено кінцеві терміниприйняття  рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів.

Кінцевим терміном прийняття органами місцевого самоврядування рішень про встановлення місцевих податків та зборів є 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та/або зборів (п.12.3 ст.12 ПКУ).

Скасовано обов’язок щорічного прийняття рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів.

Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

У рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати, може не визначатися термін його дії. Саме у такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення. (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ)

Проте, у разі прийняття органами місцевого самоврядування рішень, положеннями яких передбачається внесення змін до діючих рішень виключно в частині зміни року або його виключення у назві рішення (безстрокове рішення)такі рішення не будуть мати ознак регуляторного акту, а їх прийняття не потребуватиме застосування регуляторних процедур (згідно з роз’ясненнями ДРСУ).

Якщо орган місцевого самоврядування вирішив внести зміни до діючих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів на 2020 рік в частині  ставок та/або пільг із сплати податків та/або зборів тощо) та продовжити (на 2021 рік або на необмежений термін) дію, затверджених у 2020 році рішень про встановлення місцевих податків та зборів, то такі рішення будуть мати ознаки регуляторного акта, а їх прийняття потребуватиме застосування регуляторних процедур, визначених Законом №1160.

Виключено норму щодо застосування мінімальних ставок податків та/або зборіву разі неприйняття рішень органом місцевого самоврядування

Якщо до 15 липня року, що передує плановому бюджетному періоду орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов‘язковими згідно з нормами Податкового  кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи із норм ПКУ із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує плановому бюджетному періоду (пп.12.3.5 п.12.3 ст.12).

Якщо місцева рада планує змінити ставки місцевих податків та/або зборів, податкові пільги зі сплати місцевих податків і зборів, це потребує прийняття органом місцевого самоврядування нового рішення або внесення змін до діючого рішення.

 

Змінено терміни оприлюднення рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів.

Рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів повинно бути офіційно оприлюднено до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період) (пп.12.3.4 п.12.3 ст. 12 ПКУ)

Щодо термінів надання інформації та звітності по місцевих податках та зборах

Змінено терміни надання інформації щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів до контролюючих органів

Органи місцевого самоврядування у 10-денний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує плановому бюджетному періоду, надсилають контролюючому органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень (пп. 12.3.3 п. 12.3 ПКУ). Форма, за якою в електронному вигляді подаватиметься інформація до контролюючих органів, затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України.

Змінено терміни оприлюднення зведеної інформації про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків

Відтепер, така зведена інформація буде розміщуватися на офіційному веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (на сьогодні – це Державна податкова служба України) не пізніше 25 вересня поточного року. (абз.9 пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ)

 

Доповнено перелік державних органів, до яких надається інформація про нормативну грошову оцінку земель

Відповідно до внесених змін, органи місцевого самоврядування у 10-денний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, повинні направити в електронній формі не тільки до контролюючого органу, а також і до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносинінформацію про нормативну грошову оцінку земель у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України (абз.10 пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ).

Встановлено терміни наданняконтролюючим органом звітності про суми нарахованих, сплачених податків/зборів, податкового боргу та переплат до місцевих бюджетів

Звітність про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, сум податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях в розрізі платників податків - юридичних осіб надаватиметься контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту отримання ним запиту відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном (абз. 7-8 пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ). 

 

Зміни в оподаткуванні, які можуть бути використані в роботі органів місцевого самоврядування

Податок на доходи фізичних осіб:

Щодо оподаткування доходу з продажу рухомого майна

У разі продажу (обміну) протягом звітного (податкового) періоду другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, застосовується ставка оподаткування доходу у розмірі 5% бази оподаткування (п.173.2 ст.173 ПКУ)

У разі продажу третього і наступного об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, ставка оподаткування становить 18%. (п.173.2 ст.173 ПКУ).

Щодо сплати ПДФО за оренду земельних ділянок

Змінами до Податкового кодексу врегульовано, що суми ПДФО за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), сплачуються такими фізичними особами до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).(пп.168.4.9 пп.168.4 ст.168 ПКУ)

Рентна плата

Змінено розмір ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів; залізної руди (пп. 252.20 ст.252 ПКУ).

Також уточнено розмір ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів:

 - за заготівлю деревини основних лісових порід (детальніше п.256.3.1 ст.256 ПКУ);

 - за заготівлю деревини неосновних лісових порід (детальніше п.256.3.2 ст.256 ПКУ)

Єдиний податок

Зменшено строки подання заяви у разі добровільного переходу платника єдиного податку ІІІ групи зі ставкою 5% на сплату єдиного податку за ставкою 3% та ПДВ, з 15 до 10 календарних днів до початку кварталу, в якому буде застосовано іншу ставку (пп. б пп.4 п.293.8 ст. 293 ПКУ)

Зверніть увагу, що змінами до ПКУ:

Вилучено пільгу щодо звільнення від сплати земельного податку для платників єдиного податку І-ІІІ груп, які надають земельні ділянки та нерухомість в оренду. (пп. 4 п.297.1 ст.297 ПКУ).Тобто, починаючи з 01.07 2020 року платники єдиного податку цих груп зобов‘язані сплачувати земельний податок за ділянки, які вони здають в оренду, а також за ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що надаються в оренду.

- Розширено коло податкових агентів. Відтепер платники єдиного податку IV-ї групи мають виконувати функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Збільшується податок на житлову нерухомість (у тому числі її частки), загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку) – на 25 тис. грн. на рік за кожен такий об‘єкт (або його частки) житлової нерухомості (пп. 266.7.11 п.266.7 ст. 266 ПКУ).

Тобто, крім ставки, встановленої місцевою радою, власники квартир площею понад 300 кв. м та будинків понад 500 кв. м додатково сплачуватимуть фіксовану суму – 25 тис. грн.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Уточнено перелік об’єктів, які не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відтепер не є об‘єктом оподаткування:

- об‘єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках (пп. е пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

- будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промисловості та склади», що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. є пп.266.2.2 п. 266.2 ст.266 ПКУ)

Земельний податок

Уточнено порядок застосування пільги для фізичних осіб.

Якщо фізична особа станом на 1 січня має у власності декілька ділянок одного виду використання, площа яких перевищує граничні межі для пільги, то така особа повинна подати письмову заяву до 1 травня про самостійне обрання ділянки для застосування пільги. Тоді пільга починає застосовуватись з періоду, в якому подана заява, та діє до початку місяця, що настає після подання нової заяви. Якщо ж така заява подана після 1 травня, то пільга почне застосовуватись з наступного податкового періоду(п. 281.4 ст. 281 ПКУ).

Якщо ж право на пільгу особа набуває протягом року (або у її власності з’являється нова ділянка одного виду користування), то така особа подає заяву про застосування пільги до податкового органу (за місцезнаходженням будь-якої із ділянок) впродовж 30 календарних днів. Тоді така пільга почне застосовуватись з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. Якщо ж така заява буде подана пізніше, то пільга буде застосовуватись до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду (п. 281.5 ст.281 ПКУ)

Встановлено можливість визначення податкових зобов'язань з плати за землю на підставі невнесених до державних реєстрів правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування (абз. 3 п. 281.6 ст.281 ПКУ)

Повернутись