Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Незаконне звільнення з роботи: як відновити порушені права

Українське законодавство передбачає два шляхи вирішення трудових спорів — досудовий та судовий. Досудове вирішення трудового спору полягає у зверненні до різноманітних організацій. Працівник може звернутися до роботодавця з вимогою добровільно поновити його на роботі. Найкраще це робити у письмовому зверненні, в якому також повідомити про можливі негативні наслідки для роботодавця в разі відмови, а також про можливість кримінального покарання відповідно до ст. 172 Кримінального кодексу України. Одночасно можна звернутись до прокуратури зі скаргою щодо порушення свого трудового права та відповідної територіальної державної інспекції праці для проведення перевірки додержання законодавства про працю на підприємстві, в установі, організації.    

      Відповідно до ст. 221 Кодексу законів про працю України органами, які розглядають трудові спори, є:

– комісії з трудових спорів (що утворюються безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях з кількістю працівників не менше 15 чоловік);

– районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

       Комісія з трудових спорів обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу, підприємства, установи, організації з кількістю працівників не менше 15 чоловік.     

       Кількість робітників у комісії повинна бути не менше половини її складу (ст. 223 КЗпПУ).

       Комісія з трудових спорів є обов’язковим первинним органом, який розглядає трудові спори, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях. Спір підлягає розгляду комісії, якщо працівник самостійно або за участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом (ст.224 КзпПУ).    Працівник може звернутися до комісії з трудових спорів у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатись про порушення свого права. Комісія зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. У разі незгоди з рішенням комісії з трудових спорів працівник чи власник (або уповноважений ним орган) можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.     

        Що стосується судового розгляду трудових спорів, то звернутися з позовом про порушення трудових прав може будь-яка особа, яка вважає, що її права порушили. Право на звернення до суду для вирішення трудових спорів закріплено Конституцією України, а саме ст.124.Позивачу необхідно подавати позов про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. За бажанням до позовних вимог можна додати вимогу про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з незаконним звільненням.   

       Відповідно до п. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Мінстрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. № 7-93 позивачі за позовами про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин, звільняються від сплати державного мита. Позовна заява подається до суду за місцем проживання позивача. До позовної заяви необхідно долучити:

– копію позовної заяви;

– копію наказу про прийняття на роботу;

– копію наказу про звільнення;

– довідку про розмір середньої заробітної плати за останні два календарні місяці роботи.    

       Важливо пам’ятати про терміни подання позовної заяви. Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в справах про звільнення — в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ст. 233 КзпПУ). У разі пропуску строку з поважних причин суд може його поновити. Згідно зі ст. 157 Цивільного процесуального кодексу суд розглядає справи про поновлення на роботі протягом розумного строку, але не більше одного місяця. Крім того, у судовому порядку незаконно звільнений працівник може вимагати відшкодування моральної шкоди у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя (ст. 237-1 КзпПУ). Поновлення на роботі за рішенням суду підлягає негайному виконанню, при цьому поновленим працівник вважається з дати його незаконного звільнення. Суд, виносячи рішення про поновлення на роботі працівника, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу, або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один рік (ст. 235 КзпПУ). Середній заробіток вираховується з розрахунку обсягу виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують місяцю звільнення з роботи (відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 08.02.1995 року №100). Копія судового рішення повинна видатись незаконно звільненому працівнику одразу після прийняття такого рішення для пред’явлення роботодавцю, який зобов’язаний видати наказ про поновлення на роботі й оплатити вимушений прогул. Якщо ж роботодавець відмовляється добровільно виконати судове рішення, то проводиться примусове виконання рішення суду за допомогою державного виконавця. При розгляді справи про поновлення на роботі сторони мають право укласти мирову угоду. Але при її затвердженні суд повинен перевірити, чи не суперечить ця угода закону і чи не порушуються нею інтереси держави, права і охоронювані законом інтереси сторін.

      Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  - звертайтеся в Козятинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 18-00,  за адресою: м. Козятин, пров. Кондрацького, 1 А тел. (04342) 2-00-17, 2-02-07.

       Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Марина Кобернюк  - начальник відділу правопросвітництва взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги     

Повернутись