Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Права і обов’язки туристів

“Всі види туристичної діяльності ... повинні сприяти забезпеченню прав людини” , саме так зазначено у Статуті Всесвітньої туристичної організації. Тобто у кожній державі повинні створюватися умови для того, щоб зробити туризм і подорожі доступними для громадян, а також їх права повинні забезпечуватися під час здійснення самої подорожі.

Про права і обов’язки український туристів сьогодні розповідає Липовецьке бюро правової допомоги.

Права та обов’язки туристів визначаються у 6 розділі з-ну України «Про туризм».

Так у ст.21, вказані наступні права туриста:

У місцях транзиту і тимчасового перебування туристи мають право:

- отримувати комплекс туристичних послуг, передбачених договором (контрактом) та програмою перебування;

- на особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна;

- на одержання відповідної медичної допомоги у разі захворювання;

- на відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов договору (контракту);

- розірвати договір (контракт) без відшкодування збитків суб'єкту туристичної діяльності, якщо збільшення загальної вартості туру чи послуги перевищує 5 відсотків обумовленої вартості, а також у разі підвищення цін на туристичні послуги при їх загальнодержавній зміні;

- на повну і об'єктивну інформацію про закони та правила проживання в даній країні (місцевості), звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних з проведенням релігійних обрядів, про культурні, археологічні, архітектурні, історичні, природні цінності, які перебувають під захистом держави, умови страхування, розірвання договору (контракту) на тур;

- на користування відповідними засобами гігієни, особливо в місцях розміщення, на підприємствах харчування і транспорті, на отримання інформації про ефективні засоби запобігання інфекційним захворюванням, нещасним випадкам, а також на доступ без перешкод до служб охорони здоров'я.

Ст. 22 вказує на обов’язки туристів:

У місцях транзиту та тимчасового перебування туристи зобов'язані:

- дотримувати умов і правил, передбачених договором (контрактом) про надання туристичних послуг;

- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

- виконувати митні та прикордонні правила;

- дотримувати правил поведінки та вимог щодо збереження об'єктів історії та культури, природи;

- не порушувати громадський порядок, дотримувати вимог законів, які діють на території країни перебування;

- дотримувати правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проживання та перебування;

- відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями.

Права і обов'язки громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон, регулюються законодавством країни перебування та міжнародними угодами. Громадяни України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон, зобов'язані дотримувати вимог законодавства країни перебування.

За захистом прав туриста, які були порушені туроператором, можна звертатися із заявою в Держпродспоживслужбу. Для цього треба надати: фото- і відеоматеріали, копію договору на туристичне обслуговування, розрахункові квитанції понесених витрат і т.п. У разі, якщо туроператор порушив ліцензійні умови (затверджені постановою Кабміну), турист має право звертатися із заявою в Мінекономрозвитку, надавши підтверджуючі документи.

Так, порушенням ліцензійних умов вважається:

– невидача туристу: договору на туристичне обслуговування або ваучера, договору обов’язкового страхування, проїзних документів;

– невидача платіжних документів, що підтверджують внесення туристом до каси туроператора вартості туристичних послуг (фіскальний чек, квитанція).

Сподіваємось, що дана стаття була корисною та нагадуємо, що для отримання консультації з цього питання, а також інших правових питань всі жителі Липовецького району можуть звернутись до Липовецького бюро правової допомоги: м. Липовець, вул. Некрасова, 4. тел. (04358) 2-10-33.

Повернутись