Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Презентація програми соціально-економічного розвитку

Програму економічного і соціального розвитку Липовецького району на 2018 рік презентувала на засіданні постійних комісій районної ради начальник управління економіки Галина Поєдинок. 15 грудня в нижній залі засідань районної ради відбулось спільне засідання постійних комісій, за участі начальників управлінь та відділів райдержадміністрації, ЗМІ.За словами начальника управління економіки, досягнення основної мети Програми, а саме : підвищення якості життя йдобробуту населення та комплексний економічний і соціальний розвиток району на основі реалізації обгрунтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки району , впровадження інноваційно - інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі , комплексного економічного і соціального розвитку населених пунктів району, громадянського суспільства, буде здійснюватись через реалізацію пріоритетів у таких визначених цілях: зміцнення обороноздатності та правопорядку, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організація ліквідації їх наслідків; зростання конкурентоспроможності економіки; розвиток соціально-гуманітарної сфери; забезпечення екологічної безпеки та охорони праці, а також розвиток громадянського суспільства. Окрему увагу Галина Поєдинок приділила зростанню конкурентоспроможності економіки району, яке неможливе без активізації інноваційних процесів, технологічної модернізації підприємств, розширення діючих виробництв та впровадження інвестиційних проектів. Зокрема, зупинилась на основних показниках соціально-економічного розвитку району у наступному році. Так, передбачається, що темп росту обсягів реалізованоїпродукції у порівняних цінах очікується у розмірі 17,7%, валова продукція сільського господарства – 681,9 млн. грн., темп зростання обороту роздрібної торгівлі складе 16,6%, а обсягів реалізованих послуг (крім фінансових) – 15,9 %, обсяги капітальних інвестицій становитимуть 142,3 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата у 2018 році складатиме 6280 грн. У наступному,2018 році,передбачається введення у експлуатацію 2,5 тис. м2житла за рахунок приватних інвестицій, 31,5 км водопровідно-каналізаційної мережі. Незважаючи на скорочення абсолютної чисельності суб’єктів підприємництва, надходження бюджетів усіх рівнів від цього сегменту економіки щорічно зростає.Употочному,2017 році доходи бюджетів від СПД наповнились більше як на 40%. Беручи за основу матеріали аналізу стану розвитку бізнесу у районі органами виконавчої влади, на постійній основі реалізується комплекс заходів, спрямованих на нівелювання негативних факторів розвитку. Завдяки проведеній роботі повністю ліквідовані регуляторні бар’єри. Створений сприятливий інвестиційний клімат, завдяки чому протягом останніх років у районі реалізовано масштабні інвестиційні проекти,як великими підприємствами так і підприємствами малого та середнього бізнесу. Забезпечена чітка взаємодія дозвільних органів з метою реалізації законодавства України у сфері дозвільної діяльності. Наступним кроком органів місцевої влади у подоланні існуючих диспропорцій у розвитку малого бізнесу району є відкриття Центру надання адміністративних послуг. Окремі адміністративні послуги, які будуть надаватись як юридичним так і фізичним особам,  зайнятим у приватному бізнесі, покликані забезпечити роботу суб’єктів підприємницької діяльності на якісно вищому рівні. Робота у цьому напрямку проведена значна і не завершується. За 10 місяців звітного року ЦНАпом надано 14743 послуги, з яких 6345 здійснено його територіальним підрозділом. У звітному періоді, завдяки проведеним заходам щодо підвищення професійного рівня фахівців з питань прийому документів, заповнення вакантних посад державних реєстраторів,зросла кількість наданих послуг на 2300 одиниць, або на 18,5% . Окрім того, важливим індикативним показником роботи ЦНАПу є зменшення кількості відмов. У досліджуваному періоді 2017 року кількість відмов у наданні адміністративних послуг зменшилась на 58 одиниць, або на 67,4% і складає 28 відмов проти 86 – у 2016 році. Боротьба з корупцією наразі є одним із найпріоритетніших питань державної політики України. Донедавна система державних закупівель була однією із найбільш корумпованих ланок, якатрималася лише на особистих домовленостях і закритості, що відкривало широкі можливості для різного роду махінацій, і залишало за бортом гідних учасників процесу, які бажали працювати прозоро. Всі бачать все - таким став головний принцип творців системи електронних державних закупівель ProZorro. Система ProZorro і справді дозволила тримати всю інформацію про закупівлі у відкритому вигляді. Сьогодні будь-який громадянин України, а не лише учасник тендерів, може слідкувати за чесністю державних закупівель. Впровадження електронної системи ProZorro, з одного боку, зменшує корупцію, а з іншого – підвищує ефективність закупівель. За рахунок росту конкуренції зменшується ціна і підвищується якість. За 10 місяців 2017 року розпорядники бюджетних коштів (районний бюджет) взяли участь у 167 електронних торгах. З них 148- це допорогові торги. У бюджеті на ці видатки передбачалось 15544,9 млн.грн. Завдяки проведеним процедурам,економія коштів склала 678,5 тис.грн. В ході доповіді увага акцентувалась на важливості розвитку промисловості та аграрного сектору, який неможливий без реалізації комплексних проектів з енергозбереження, що в свою чергу дасть змогу значно зменшити питомі витрати енергії та скоротити споживання природного газу. Окремий блок презентації стосувався ефективного використання бюджетних коштів, залучення територіальних громад до розроблення програм з комплексного розвитку територій та впровадження електронного врядування. На разі, Програма економічного і соціального розвитку Липовецького району на 2018 рік проходитиме слухання на Президії районної Ради для винесення її на розгляд чергової 21 сесії , що відбудеться 22 грудня 2017 року.

Повернутись