Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Стипендія 2020: розмір соціальних і академічних виплат

Хто буде отримувати стипендію в 2020 році?

 

Відповідно до законодавства, стипендіальний фонд України передбачає два види стипендій — соціальні (для соціально незахищених громадян, пільговиків) і академічні (за досягнення в навчанні). В рамках студентської (стипендіальної) реформи соціальну стипендію будуть отримувати близько 7% студентів.

Крім того, важливим критерієм при визначенні права студента на соціальну стипендію є матеріальний стан сім’ї. Так, відповідно до внесених у законодавство змін, соц. стипендії надаються студентам (курсантам) вищого навчального закладу, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване державою право на виплату соцстипендії (в тому числі, у разі отримання академічної стипендії).

При розподілі академічних стипендій  запроваджено рейтинг успішності студентів. Таким чином, стипендію будуть отримувати не всі студенти з середньою четвіркою за екзаменаційну сесію, а лише ті, хто займе високі місця в рейтингу вищого навчального закладу.

Українське законодавство не передбачає єдиної рейтингової системи для визначення стипендії, тому кожен ВНЗ самостійно розробляє свої критерії для складання рейтингу успішності. Приблизно на 90% місце студента в рейтингу залежить від навчальної успішності, яка визначається одразу після закінчення сесій (враховуються середні бали оцінок на екзаменах). Лише на 10% місце в рейтинговому списку визначається критеріями, які встановлюються навчальними закладами (наприклад, наукова, спортивна або громадська діяльність). Таке процентне співвідношення допомагає визначити найбільш успішних студентів навіть у разі, коли за результатами сесії всі отримали однаковий середній бал.

Хто має право на соціальну стипендію в 2020 році?

 

Уряд України прийняв рішення про розширення переліку студентів вищих навчальних закладів, яким у 2020 році буде призначатися соціальна стипендія.

Згідно «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», право на соц.стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на держзабезпеченні (крім сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування), не знаходяться в академічній відпустці і належать до однієї з наступних категорій:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
 • студенти з малозабезпечених сімей
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи
 • студенти, що залишилися у віці 18-23 років без батьків
 • особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 3 років
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО (ООС), бойових дій або збройних конфліктів
 • особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • діти шахтарів, чиї батьки мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, або стали інвалідами I або II групи

 

Виплата соціальних стипендій в Україні здійснюється органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на підставі відповідних документів. При цьому, право на призначення соціальної стипендії мають лише ті студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання і включені до рейтингу.

Важливо! Одержувачам соціальної стипендії, які зайняли за результатами навчання високі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні (в межах встановленого ліміту стипендіатів), додатково виплачуються грошові кошти, які складають різницю між академічною і соціальною стипендією.

 

Академічна стипендія 2020

 

На академічну стипендію можуть претендувати студенти (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в навчальних закладах або наукових установах на денному відділенні. Академічна стипендія призначається після сесії, виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала ЗНО, отриманого при вступі до навчального закладу.

 

Академічні та соціальні стипендії в ПТУ

 

Професійно-технічні навчальні заклади при розподілі академічних і соціальних стипендій, в першу чергу, віддають перевагу:

 • дітям-інвалідам та інвалідам I-III групи
 • особам, які постраждали від Чорнобильської аварії
 • дітям з малозабезпечених сімей (за умови отримання державної допомоги)
 • дітям-сиротам та дітям, які залишилися в період навчання (у віці 18-23 років) без батьків
 • дітям, що навчаються на гірських професіях, чиї батьки загинули або стали інвалідами через травми або проф. захворювання
 • учням, які мають за результатами семестрового контролю середній бал успішності не нижче 7 за дванадцятибальною або не нижче 4 за 5-бальною шкалою оцінювання
 • дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів, або під час масових акцій громадського протесту, а також дітям-переселенцям

 

Який розмір стипендії в Україні в 2020 році?

 
Соціальна стипендія виплачується в такому розмірі:
 • для учнів ПТУ з числа дітей-сиріт — 1180 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт — 2360 гривень
 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 450 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 890 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 1180 гривень
 
Розмір мінімальної академічної стипендії у 2020 році становить:
 • для учнів ПТУ — 490 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 980 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 1300 гривень

 

Сподіваємось, що дана інформація буде для Вас корисною та нагадуємо, що отримати консультацію з цього, а також інших правових питань Ви можете звернувшись до Липовецького бюро правової допомоги Козятинського місцевого центру за адресою м.Липовець вул.Некравова, 4, або за тел. 2-33-33.

 

Начальник Липовецького бюро правової допомоги      Комісаренко О.А.

Повернутись