Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Засідання колегії на базі лікарні

Нещодавно на базі Липовецької ЦРЛ відбулось засідання колегії райдержадміністрації, на якому розглянуто питання щодо підсумків роботи медицини у 2017 році та обговорено плани на 2018 рік. В роботі колегії взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Ольга Дмитрів, голова районної ради Юрій Науменко, заступник голови райдержадміністрації Олег Фурманюк, члени колегії. Доповідали із вище зазначеного питання  головний лікар Липовецької ЦРЛ Олександр Дмитрук та головний лікар КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги " Василь Бондар . У своїх звітах вони зазначили, що медичними працівниками району проводилась певна робота з підтримання належного рівня надання медичної допомоги жителям району, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, покращання матеріально-технічної бази ЛПЗ, з виконання заходів національних, галузевих та регіональних програм з питань охорони здоров»я, внаслідок чого окремі показники з надання медичної допомоги у 2017 році дещо поліпшились.  

З боку центральної районної лікарні забезпечено взаємодію з КЗ "ЦПМСД" щодо надання консультативної допомоги, проведення лабораторних та інших обстежень в лікарні за направленнями лікарів первинної ланки. На постійному контролі адміністрації  центральної районної лікарні, районних сімейних лікарів перебуває питання зниження працездатності, яке вимагає постійної уваги .

Протягом  року проводилась відповідна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази медицини.

Значні кошти в минулому році було виділено з районного бюджету  обом ланкам ( первинній і вторинній) на зміцнення матеріальної бази, з метою забезпечення лікувального процесу в період реформування. За  кошти районного бюджету  придбано фіброгастроскоп, електрокардіограф,

 інше дороговартісне медичне обладнання, проведено ремонт опалювальної системи у хірургічному відділенні, здійснено  поточні ремонти  інших відділень. 

Ще раніше за рахунок місцевого бюджету проведено реконструкцію тепло- та водопостачання, переведено котельню на альтернативні види палива  ( 1,6 млн. грн.), для ритмічної роботи водонапірної башти придбано два глибинних насоси (33 тис. грн.), замінено на енергозберігаючі вікна та двері практично у всіх відділеннях, поліклініці, аптеці та лабораторії( 1,6 млн.грн.). З метою поліпшення якості медичного обслуговування населення району  придбано і медичне устаткування , зокрема : два фетальні монітори для контролю життєдіяльності плоду вагітних, пульсоксиметр, ларингоскоп, термостат, дерматоскоп, ультрафіолетові камери для зберігання стерильності медичного обладнання.  Дбаючи про здоров"я мешканців своєї громади, влада району й надалі має намір всебічно підтримувати цю галузь. 

Окрім того, медичними закладами залучено додатково кошти в сумі 605.7 тис. грн., а саме : надходження від медичних послуг – 135.8 тис. грн., транспортні послуги та власне виробництво 24.4 тис. грн.., благодійні внески і пожертви – 119.2 тис грн., медикаменти від населення – 1976,7 тис. грн.

Це дало змогу збільшити витрати на повірку та ремонт медичної апаратури , рентген- обладнання, придбання паперу для самодрукування необхідних для закладу форм бланків .

Здійснені відповідні заходи щодо покращання спеціалізованої медичної допомоги жителям Липовецького району. Забезпечено надання медичних послуг Росошанській та Староприлуцькій об’єднаним громадам у 2018 році   в розмірі фактично перерахованих трансфертів, згідно з укладеними угодами з розрахунку видатків, виділених на кожного жителя об’єднаної територіальної громади. Штатні розписи та ліжковий фонд приведений у відповідність до діючих наказів МОЗ України. Укладені договори оренди приміщень приведені у відповідність до середніх статистичних даних території міста та району. В 2017 році проводилось фінансування  районних Програм , направлених на поліпшення медичного обслуговування населення. Зокрема, Районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021роки", Програми щодо надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2016-2020 роки", районної Програми «Майбутнє Липовеччини в збереженні здоров’я громадян»  на 2016-2020 роки та інші.  

Підготовлено проект рішення " Про реорганізацію комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Липовецької районної ради , що незабаром буде розглядатись черговою сесією районної ради 7 скликання . Як зазначив головний лікар Василь Бондар, з юридичної точки зору - автономізація медичних закладів переводить їх зі статусу бюджетних установ у статус комунальних некомерційних підприємств. Це означає, що замість роботи в межах Бюджетного кодексу вони отримують можливість здійснювати діяльність на підставі Господарського кодексу — тобто так само, як працює будь-яка компанія в Україні. Це не означає, що пацієнти почнуть за все платити, — медичні послуги в інтересах пацієнтів буде закуповувати держава в особі Національної служби здоров’я України.

Комунальні некомерційні підприємства мають право на отримання податкового статусу неприбутковості, тобто метою їхньої діяльності є не отримання прибутку, а надання послуг з охорони здоров’я населенню.

Разом з тим, деякі напрямки роботи вимагають вжиття невідкладних заходів для зміни ситуації, що склалась на кінець минулого року. Зокрема, з метою виявлення хвороб на ранніх стадіях,  потребують негайного втручання питання охоплення населення району профоглядами з таких профілів як онкологія, пульмонологія . Зараз в Україні прогресує таке захворювання як туберкульоз, до нього за кількістю наближаються онкозахворювання. В зв"язку із запущеністю цих хвороб,  смертність значно перевищує народжуваність, показник населення у районі зменшується і на 01.01.2018 року становить 37666 громадян. Протягом 2017 року в районі народилося 238 дітей. Народжуваність складає 6,3 на 1000 населення.

Актуальною проблемою в системі охорони здоров’я району було і залишається кадрове забезпечення медичними працівниками, а з нього витікає забезпечення молодих лікарів житлом.

У минулому році в ЛПЗ затверджено 83 посади лікарів та 141,5 посади молодших спеціалістів з медичною освітою. В лікувально-профілактичних закладах вторинного рівня працюють 50 лікарів, укомплектованість лікарями складає 60,2%, молодших спеціалістів з медичною освітою працює 125 чол., укомплектованість складає – 88,3%.

На колегії порушувалось також питання фінансового ресурсу забезпечення діяльності первинної медицини після реформування. Зазначено, що повне фінансове забезпечення можливе лише при умові охоплення договірною роботою вікових контингентів населення району.Світовий досвід свідчить, що розвиток первинної допомоги на засадах сімейної медицини є найефективнішим засобом досягнення справедливого розподілу і раціонального використання коштів та підвищення результативності роботи усієї галузі охорони здоров'я.

У обговоренні звітів головних лікарів взяли участь: з питань хірургії- завідувач відділенням Віктор Чекина, з питань материнства і дитинства- завідувач відділенням гінекології Едуард Елькнер, з онкології- лікар-онколог Віктор Чубатюк, захворювань на туберкульоз - лікар-фтизіатр Галина Гуменюк. На питаннях роботи поліклінічного відділення, зокрема, оглядах дикретованих категорій, медичному обслуговуванні ветеранів зупинилась Людмила Скалацька, завідувач поліклініки. Про роботу Турбівського ЦПМСД інформувала лікар Лілія Сулима.

Керівники району підвели підсумки колегії . Вони зазначили, що у звітному періоді вдалося дещо стабілізувати основні показники здоров’я населення, а окремі поліпшити. Разом з тим,  висловили ряд зауважень та пропозицій. Зокрема, звернули 
увагу медпрацівників   на підвищення якості диспансеризації населення, профілактики, діагностики та лікування . Одними із пріоритетних напрямків роботи медичної галузі району залишається профілактика соціальнозначимих хвороб, таких як злоякісні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД. З цією метою рекомендували сімейним лікарям  в ході проведення приписної кампанії, що розпочнеться з 01. 04. цього року, особливу увагу звернути  на просвітницьку роботу щодо попередження захворювань. Оскільки є занедбані форми туберкульозу, онкопатології у жінок - питання ретельних профілактичних оглядів чоловічого та жіночого населення району,  обстеження груп ризику, до яких входять звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, хворі наркологічних, психіатричних стаціонарів та малозабезпечені верстви населення-є на сьогодні надзвичайно важливими.

Повернутись