Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оцінку земель

Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки земель

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації.{Частина перша статті 23 в редакції Закону N 2498-VIII ( 2498-19) від 10.07.2018 }

Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічнадокументація.{Частина друга статті 23 в редакції Закону N 2498-VIII ( 2498-19) від 10.07.2018 }

            Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.{Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17) від 16.10.2012}

            Рішення рад, зазначених у цій статті, щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України( 2755-17). {Статтю 23 доповнено частиною четвертою  згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17) від 24.05.2012}

 

Відділ організаційного забезпеченення діяльності ради

Повернутись