УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА  СІЛЬКА  РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІНННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

22510 с. Костянтинівка, вул. Миру 77,  тел. 4 – 37 – 36; факс 4-37 – 41

Р І Ш Е Н Н Я №166

20грудня2017року                                                    20сесія 7 скликання

Про  сільський   бюджет

на  2018  рік

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018 рік у сумі 1916788 грн., у тому числі  доходи загального фонду  бюджету визначити у сумі 1886229 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 30559 грн., у тому числі бюджету розвитку  _ грн.. згідно з додатком № 1 до цього рішення.

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік у сумі 1916788 грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 1464193 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 452595 грн. за  головними розпорядниками коштівзгідно з додатком № 3 до цього рішення. В тому числі профіцит сільського бюджету загального фонду у сумі 422036 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.,дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 422036  грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського  бюджету  у сумі  1000 грн.

4.Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком № 4 цього рішення, а саме:

      кошти, що отримуються  до сільського бюджету :

      - інша субвенція  з районного бюджету на утримання закладів культури -   

      105896   грн.;

      кошти, що передаються  із сільського бюджету :

     - субвенція на утримання об’єктів спільного користування ( Турбівській 

     селищній раді на утримання пожежної частини ) – 15000  грн.;

5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці  (код 2111);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2273, 2275);

- трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

- інші виплати населенню (код 2730).

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.70,71 Бюджетного кодексу Українищодо сільського бюджету.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.70,71 Бюджетного кодексу України.

11.Дозволити сільському бюджету отримувати в органах Державної казначейської Служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду. 

12. Враховуючи норми статей 23,108,77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування» надати право сільському голові за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування бюджету та фінансів, з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування розподілів і перерозподілів субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до сільського бюджету;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету)

- надати право сільському голові згідно його розпорядження встановлювати розмір надбавок, премій,  матеріальної допомоги, допомоги на вирішення соціально побутових питань усім підрозділам.

13. Відповідно до статей 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити загальну штатну чисельність апарату сільської ради та закладів культури згідно з додатком № 5 до цього рішення.

14. На виконання вимог положення Бюджетного Кодексу України запровадити програмно цільовий метод бюджетування на 2018 рік.

15. Установити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2018 рік у сумі 162322 грн.

16.  Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Муравель С.Г.)

 

                

Сільський голова                                   О.А.Мацюк

Виконавець

Головний бухгалтер сільської ради                А.Ф.Чаплінська