УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №344

19 квітня 2019 року          20 сесія 8 скликання                       

Про внесення змін до рішення

17 сесії 8 скликання від 20 грудня 2018 року

«Про бюджет Росошанської ОТГ на 2019рік»

   Відповідно до п.33 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до річного розпису кошторису спеціального фонду сільського бюджету:

1.1. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 36000грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.2. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 36000грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.3. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету по КТКВК 0112111 Первинні медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в квітні на суму 12000грн., в травні - 12000грн., в червні - 12000грн.

1.4. Видатки пунктів 1.1 - 1.3 провести за рахунок вільного залишкузагального фонду,  який утворився на 01.01.2019 рік.

1.5.Зменшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету КТКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської ради» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в квітні на суму 5200 грн.

1.6. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету КТКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської ради» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в квітні на суму 5200 грн.

2.Відповідно до п. 1.1 -1.6  внести зміни в додатки 1-5 рішення 17 сесії 8  скликання від    20 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік» згідно додатків 1, 2 цього рішення.

3.Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на  постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.).

Сільський голова                                             Володимир  Сличук

 

                                                                                       

                                                   УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 345

19 квітня 2019 року                                   20 сесія 8 скликання                                      

Про внесення змін доПрограми  «Про забезпечення

 ефективноїдіяльності  медичного закладу на 2019 рік»

       Керуючись ЗакономУкраїни «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

        1.Внести зміни до розділу 4 «Фінансове забезпечення програми»  Програми  забезпечення ефективної діяльності медичного закладу на 2019 рік.

              Перший абзац викласти в наступній редакції:

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у рішенні сесії Росошанської сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» (із змінами) в сумі 36000 грн.         

     2.Внести зміни в Заходи щодо виконання Програми забезпечення ефективної діяльності медичного закладу на 2019 рік.

 

Зміст заходу

 

Термін виконання заходу

 

 

Виконавець

 

Джерела фінансування

Основні обсяги фінансування

 

Очікувані результати

КПК КЕКВ

Сумма (грн..)

Фінансування заробітної плати

2019 рік

к.п. «Росошанська АЗПСМ»

Бюджет об’єднаної територіальне громади

КПК 2111 КЕКВ 2100

24000

Забезпечення повноти виплати заробітньої плати

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

2019 рік

 

к.п. «Росошанська АЗПСМ»

Бюджет об’єднаної територіальне громади

КПК 0112111 КЕКВ 2270

 

12000

Підвищення рівня якості діяльності к.п. «Росошанська АЗПСМ»

ВСЬОГО

 

 

 

 

36000

 

  3.Контроль  за  виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.)

  Сільський голова                                                 Володимир   Сличук

                                                                                

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я   №346

19 квітня     2019 року                              20 сесія   8 скликання

Про   програму  «Шкільний автобус»  на 2019- 2024 роки

На виконання статей 14 і 53 Закону України "Про освіту", статті 21 Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №31 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус", із змінами, з метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення, раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, враховуючи клопотання адміністрації закладу «Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Сонечко», та висновки постійних комісій з питань планування фінансування, бюджету  та  соціально-економічного розвитку, з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, сільська рада  вирішила:

1.Затвердити  програму "Шкільний автобус" 2019-2024 роки (далі – (Програма), що додається.

2.Адміністрації закладу (Дорошенко В.А.) забезпечити організацію виконання заходів, передбачених цією Програмою, та щорічно до 15 січня інформувати сільську раду про хід її виконання.

3.Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів державної субвенції, бюджету сільської ради, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством  України.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійні комісії з питань планування фінансування, бюджету  та  соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.), з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Олійник Р.П.)

Сільський  голова                              Володимир Сличук

                                                                                                 Додаток

                                                                   до рішення 20 сесії 8 скликання

                                                                   від 19 квітня 2019 року №346 

Програма

"Шкільний автобус" на 2019-2024 роки

1. Загальна характеристика   програми

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Статтями 14 і 53 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України "Про загальну середню освіту" та пункту16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", передбачено забезпечення у сільській  місцевості  регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

У закладі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують  підвезення  щороку  70 учнів та  3 педагогічних працівників.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання  і додому учнів та педагогічних працівників.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати наявними шкільними автобусами.

З метою раціонального використання автобусів, керівництво навчального закладу повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.

2. Мета  Програми:

- виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників;

-     підвищення освітнього рівня сільського населення;

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

3.  Завдання   Програми:

-    забезпечення реалізації прав громадян на доступне і безкоштовне здобуття повної загальної  середньої освіти;

-  оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

                                     4. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів   державної  субвенції,  бюджетних коштів та з інших   джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 Обсяг фінансування Програми визначається під час складання проекту бюджету на відповідний рік.

             5. Очікувані  результати  Програми

-   забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, припинення негативного процесу в соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;

-  створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості.

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1

Вирішення питань матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

2

Щорічний перегляд автобусних  маршрутів та регулярних спеціальних перевезень учнів та педагогічних працівників

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

3

Щорічно під час складання проекту районного бюджету передбачення коштів на забезпечення паливно-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів, оплати праці водіїв шкільних автобусів

Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

4

Забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та Правил дорожнього руху щодо безпеки перевезення учнів, технічний огляд шкільних автобусів

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

5

Забезпеченняконтролюзаорганізацієюрегулярногопідвезенняучнів, якіпроживаютьзамежеюпішохідноїдоступності, тапедагогічнихпрацівниківдомісцьнавчанняіроботи; зацільовимвикористаннямшкільнихавтобусів

Відділосвітирайонноїдержавноїадміністрації

2016-2020

6

Забезпечення періодичного навчання медичних працівників загальноосвітніх навчальних закладів,  за якими закріплені шкільні автобуси.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

7

Введення в штат шкіл, до яких здійснюється підвезення учнів, посаду водія, вихователя по підвезенню дітей

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

8

Надання у вихідні дні автобус и в оренду, використовуючи дохід на зміцнення матеріально-технічної бази та заготівлю паливно-мастильних матеріалів

Органи місцевого самоврядування

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2020

Секретар ради                                     Софія Соя

 

                                                                                            

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району     Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я   №347

19 квітня     2019 року                             20  сесія   8  скликання

Про   комплексну програму "Сільська школа"

 на 2019-2024 роки

    Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання адміністрації закладу «Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Сонечко» від 8 квітня 2019 року № 37,та враховуючи висновки постійної комісії з питань  планування  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і спорту Росошанська  сільська рада вирішила:

1.Затвердити комплексну програму "Сільська школа" (далі – Програма) на 2019-2024 роки, що додається.

2.Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів державної субвенції, сільського бюджету, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.), питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і спорту (Олійника Р.П.)

Сільський  голова                                   Володимир    Сличук

 

                                                                                        Додадок

                                                               до рішення 20 сесії 8 скликання

                                                                від 19 квітня 2019 року  №347

Програма   «Сільська школа»

на 2019 – 2024 роки

Пріоритетним напрямком державної політики у галузі освіти є модернізація системи освіти у сільській місцевості.  Для досягнення цієї мети мають бути вирішені специфічні регіональні  пріоритетні завдання щодо рівного доступу молоді Росошанської  сільської ОТГ до повноцінної якісної освіти відповідно з їх інтересами, нахилами і потребами; розвитку освіти, як відкритої державно-громадської системи на основі розподілу відповідальності між суб’єктами освітньої політики; підвищення ролі всіх учасників освітнього процесу – учнів, педагогів, батьків; підвищення соціального статусу й професіоналізму працівників освіти, надання їм державної та громадської підтримки.

Розділ І. Загальні положення  Програми„Сільська школа ” на 2019-2024 роки. Ресурсне забезпечення, управління і контроль за її виконанням

Модернізація освіти у сільській місцевості Росошанської сільської ОТГ ґрунтується на врахуванні позитивних надбань і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними напрямками розвитку інноваційного суспільства, ринку праці та демографічними тенденціями.

Розвиток загальної середньої освіти в сільській місцевості громади має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів:

- зорієнтованість освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю;

- взаємодія державних і громадських структур, їх спрямованість на розвиток освіти з урахуванням місцевої специфіки і наявного потенціалу;

- впровадження інновацій в освіту, як умови забезпечення її якості;

- сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів навчання, самоорганізації і самореалізації особистості;

- комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти у сільській місцевості; створення інформаційної системи освіти.

 1. Основними принципами розвитку сільської школи визначено:

-  принцип гуманізації, розвиток здібностей учнів та задоволення їхніх освітніх потреб;

- принцип демократизації, перерозподіл функцій управління освітою між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- принцип відповідності змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням місцевих особливостей і потреб;

- принцип партнерства, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб’єктами освітнього процесу. На основі партнерства здійснюється підвищення інвестиційної привабливості освіти, розвиток меценатства, інноваційних форм і видів освітньої діяльності;

- принцип підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

2. Мета і завдання Програми

Програма «Сільська школа» (далі – Програма) на 2019-2024 роки  розроблена з метою забезпечення конституційного права громадян на отримання повної загальної середньої освіти,  оптимізації мережі навчальних закладів у сільській місцевості, створення умов для всебічного розвитку особистості, забезпечення  доступу сільських дітей до якісної освіти.

Для досягнення мети необхідно  виконати такі завдання:

- модернізувати систему освіти громади на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб регіону;

- оптимізувати мережу сільських загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід організації життєдіяльності учнівської молоді, запровадити системний моніторинг навчальних досягнень учнів, стану їхнього здоров’я;

- придбати достатню кількість шкільних автобусів для забезпечення підвозу учасників навчально-виховного процесу до місць навчання і додому;

- здійснити комплексну інформатизацію освіти громади через запровадження нових інформаційних технологій, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньою галуззю;

- формувати й запроваджувати нові механізми фінансово-економічного та матеріально-технічного розвитку освіти в сільській місцевості ОТГ.

3. Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах  централізованих  субвенцій з Державного бюджету на виконання  державних програм в галузі освіти, в межах асигнувань,  передбачених  у  місцевому  бюджеті  на  відповідну  галузь, та з інших  джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4. Очікувані результати і строк виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освіти ОТГ на новий якісний рівень, що сприятиме:

- створенню в сільській місцевості громади цілісного освітнього середовища, яке наддасть широкі можливості кожному реалізувати власні освітні потреби;

- створенню більш ефективних освітніх систем у освітньому окрузі, закладі, з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного саморозвитку;

- впровадженню в освітній процес принципів профільного навчання, як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

- формуванню достатньої життєвої компетентності учнів та конкурентоспроможності випускників сільського навчального закладу на ринку праці;

- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

- створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та   вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача;

- забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників сільської школи;

- економії бюджетних коштів за рахунок реорганізації (укрупнення) навчальних закладів.

                       Термін  виконання Програми 2019 - 2024 роки.

5. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання Програми покладається на адміністрацію загальноосвітнього навчального закладу.

Адміністрація закладу щорічно до 15 січня      інформує   сільську  раду,  Департамент освіти і науки облдержадміністрації та громадськість про хід виконання завдань і заходів Програми.

Розділ ІІ. Мережа та учнівський контингент закладу у 2019– 2024 роках

В зв’язку з утворенням Росошанської сільської ОТГ   було сформовано освітній округ з опорною школою якого стала Росошанська ЗОШ І-ІІІ ступенів. На даний час в ній навчається 213 учнів з сіл Росоша, Богданівка, Очитків, Люлинці, селища Липовець. Функціонує також філія закладу Очитківська ЗОШ І-ІІ ступенів в якій навчається 24 учні. До складу закладу входить дошкільний підрозділ. Згідно рішення №321 від 12 березня 2019 року 19 сесії 8 скликання Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області з 15 червня 2019 року Очитківська філія закладу припиняє свою роботу.

На даний час це буде оптимальна мережа навчальних закладів Росошанської сільської ОТГ, що забезпечить надання якісних освітніх послуг, покращить матеріально-технічну базу закладу, дозволить раціонально використати фінансові ресурси.

На найближчі п’ять років контингент учнів закладу складе близько 245 учнів з середньою наповнюваністю класів -  21 учень.

Розділ   IІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу

У загальноосвітньому навчальному закладі працює 47 педагогічних працівників, з них:

- 5 педагогічних працівників – пенсіонери;

- 3 учителів працюють за сумісництвом;

- 22 педагогічних працівники мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

- 9 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

- 2 педагогічних працівники мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- 14 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;

-  9 учителів мають педагогічне звання «старший вчитель»;

-  1 учитель – «вчитель-методист»

Педагогічними кадрами заклад забезпечений повністю.

  Розділ ІV. Соціальний захист учасників освітнього процесу

Для забезпечення рівного доступу сільських дітей до якісної  освіти, необхідно забезпечити регулярне  їх підвезення до місць навчання.

В ОТГ за межею пішохідної доступності перебувають і потребують організованого підвозу - 59 учнів. 3 педагогічних працівники проживають на відстані понад 3 км від навчального закладу і потребують безоплатного підвезення до місця роботи.

Підвезення учнів, педагогічних працівників до місць навчання і додому забезпечується 2 шкільними автобусами.

Розділ V. Інформатизація загальноосвітнього навчального закладу у сільській місцевості

У загальноосвітньому навчальному закладі встановлено  93   одиниці  комп’ютерної техніки.  Комп’ютерна техніка встановлена за кошти Державного, обласного  бюджетів, 50% якої потребує оновлення.

Заходи щодо виконання

загальноосвітнього навчального закладу програми «Сільська школа» на 2019-2024   роки

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

1

Забезпечення підвезення всіх учнів, які проживають за межами пішохідної доступності, до навчальних закладів і додому в рамках  виконання відповідних  програм «Шкільний автобус»

щорічно

2019-2024р.р.

Адміністрація закладу, Росошанська сільська рада

2

Вживання заходів щодо забезпечення дітей шкільного віку повною загальною середньою освітою відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» З цією метою створити та забезпечити ведення банків даних про дітей шкільного віку, які після отримання документа про базову загальну середню освіту не продовжують навчання і не працевлаштовані

щорічно

2019-2024р.р.

 

3

Проведення щорічного моніторингового дослідження якості освітніх послуг у закладі:

- фізики, хімії, математики;

- української мови, історії, географії

Згідно плану

Адміністрація закладу

4

Працювати у  напрямку запровадження  у  закладі    різних  освітніх  проектів.

щорічно

2019-2024р.р.

Адміністрація закладу

5

Підтримання умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень  випускників закладу

щорічно

2019-2024р.р.

Адміністрація закладу

6

Вживання заходів щодо поновлення  та  поповнення  комп`ютерної  техніки закладу

щорічно

2019-2024р.р.

Адміністрація закладу

 

  Секретар  ради                               Софія Соя

 

                                                                            

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

                                          Р І Ш Е Н Н Я   №  348

19 квітня   2019 року                            20 сесія   8  скликання

Пропрограму «Відпочинку та оздоровлення

 дітей і молоді Росошанської  сільської ОТГ

Липовецького району на 2019-2024 роки»

    Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", з метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей і молоді в районі, враховуючи клопотання адміністрації закладу «Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Сонечко» від 8 квітня 2019 року № 37  враховуючи висновки постійної  комісії  з питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і  спорту,  сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму відпочинку та оздоровлення дітей і молоді Росошанської сільської ОТГ Липовецького району на 2019-2024 роки (далі – Програма) згідно з додатком, додається.

2.Фінансування Програми проводити з місцевого бюджету, за рахунок спонсорських, благодійних надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну  комісію  з  питань культури, молоді, фізкультури  і  спорту (Олійник Р.П.)

Сільський  голова                            Володимир      Сличук

                                                                                              Додаток

                                                                 до рішення 20 сесії 8 скликання

                                                                  від 19 квітня 2019 року №348

ПРОГРАМА

відпочинку та оздоровлення дітей і молоді Росошанської  сільської ОТГ Липовецького району    на 2019-2024 роки

І. Загальні положення

Турбота про стан здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, у шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.

Тому збереження здоров’я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 1 січня 2019 року в Росошанській сільській  ОТГ мешкає 238 дітей шкільного віку, з них 60 дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 4 дітей з інвалідністю, 1 дитина, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 63 дитини, які перебувають на диспансерному обліку, 61  талановитих та обдарованих, відмінників навчання, 60 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Протягом останніх років у  Росошанській  сільській  ОТГ,  як і в цілому по Україні, зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей і молоді. Не вирішення цієї проблеми може зумовити формування фізично неповноцінного покоління, яке потребуватиме значних витрат на лікування і підтримання життєдіяльності.

Програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

ІІ. Мета Програми

Метоюпрограми відпочинку та оздоровлення дітей і молоді Росошанської сільської ОТГ  Липовецького району на 2019-2024 роки є створення сприятливих умов для їх якісного відпочинку та оздоровлення.

ІІІ. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

– забезпечення доступності та якості послуг оздоровлення та відпочинку;

– підвищення рівня якості послуг оздоровлення та відпочинку;

– збільшення кількості дітей та молоді, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

– сприяння діяльності дитячих оздоровчих закладів;

– створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих, інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей і молоді;

– міжвідомча координація органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей.

ІV. Прогнозовані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

– налагодження співпраці між усіма структурами, причетними до організації оздоровлення та відпочинку дітей;

– забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей та покращання якості надання дітям послуг з оздоровлення та відпочинку щороку;

– надання послуг із оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки;

– збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку;

– попередження спалахів інфекційних захворювань, нещасних випадків та пожеж;

– вдосконалення виховної роботи з дітьми у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Виконання програми дасть змогу збільшити кількість дітей та молоді, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

V. Заходи щодо реалізації програми відпочинку та оздоровлення

дітей і молоді Росошанської сільської ОТГ Липовецького району на 2019 - 2024 роки

1. Організаційна робота щодо створення умов для оздоровлення дітей

1.1. Щороку проводити, брати участь у міжвідомчих нарадах, семінарах з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підведення підсумків її проведення.

Адміністрація закладу 2019-2024 роки

1.2. Передбачити організацію оздоровлення дітей та підлітків через такі форми:

 • табори праці і відпочинку;
 • пришкільні оздоровчі табори та літні мовні школи з денним перебуванням;
 • спортивно-оздоровчі табори;
 • наметове містечко;
 • оздоровлення на базі Липовецької обласної лікарні відновного лікування;
 • оздоровлення дітей спільно з релігійними общинами;
 • оздоровлення на оздоровчих базах підприємств, установ, організацій;
 • оздоровлення на базі центральної районної лікарні;

Адміністрація закладу, виконкоми сільської ради

2019 - 2024роки

1.3. Здійснювати заходи щодо постійного збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення. Організовувати роботу дитячого пришкільного табору з денним перебуванням, табору праці і відпочинку для старшокласників.

Адміністрація закладу, виконкоми сільської ради

2019 - 2024роки

1.4. Поширювати інформацію про стаціонарні оздоровчі заклади району, області. 

Адміністрація закладу  2019 – 2024 роки

1.5. Забезпечувати високий рівень безпеки під час перевезення дітей та молоді до місць оздоровлення, відпочинку та у зворотному напрямі.

Адміністрація закладу 2019 - 2024 роки

2. Медичне забезпечення

2.1. Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей та працівників, які направляються в дитячі оздоровчі заклади.

Липовецька центральна районна лікарня

2019 - 2024 роки

2.2. Забезпечувати належне медичне обслуговування дітей та молоді, санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд за станом табору відпочинку.

Адміністрація закладу 2019 - 2024 роки

2.3.Сприяти забезпеченню санаторно-курортного лікування дітей, хворих на цукровий діабет, із захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання у спеціалізованих санаторно-курортних закладах.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Липовецької районної ради Вінницької області.

Адміністрація закладу

2019 - 2024 роки

3. Забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення дітей

3.1. Забезпечувати першочергове оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО, дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, обдарованих і талановитих дітей.

Адміністрація закладу, виконком сільської ради

2019 - 2024 роки

3.2. Організовувати в закладі роботу мобільних консультативних пунктів з метою надання консультацій, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям і молоді, пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у підлітковому та молодіжному середовищі.

Комунальний заклад "Липовецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" Липовецької районної ради Вінницької області.

Адміністрація закладу

2019 - 2024 роки

3.4. Організовувати під час літнього оздоровлення дітей екскурсійне обслуговування, виступи артистів, святкові, спортивні заходи, роботу виїзних бібліотек, безкоштовне відвідування музеїв, театрів для дітей соціально-незахищених категорій.

Адміністрація закладу, виконком сільської ради 2019-2024 роки

3.5. Забезпечувати участь представників молодіжних організацій громади у тематичних змінах для молоді, лідерів молодіжного руху.

Адміністрація закладу, виконком сільської ради 2019-2024 роки

4. Методичне та інформаційне забезпечення

4.1. Висвітлювати у засобах масової інформації, інформаційних сайтах хід підготовки і проведення оздоровчої кампанії.

Адміністрація закладу, виконком сільської ради 2019-2024 роки

VI. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на реалізацію заходів Програми, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Липовецького відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Вінницькій області (за згодою), коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством України.

При формуванні місцевого бюджету передбачити кошти на виконання заходів Програми, зокрема, на оздоровлення протягом року дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, учасників АТО; дітей, які знаходяться на диспансерному обліку; обдарованих та талановитих дітей.

Адміністрація закладу, виконком сільської ради 2019-2024 роки

 

 


УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я   №349

19 квітня    2019 року                   20  сесія   8  скликання                                                                                                        

Про  цільову програму  з обдарованою

молоддю  на 2019-2024 роки

    Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14 Закону України "Про освіту", на виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 року №1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, враховуючи клопотання адміністрації закладу «Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Сонечко» від 8 квітня 2019 року №37, враховуючи висновки постійних комісій з питань планування  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і спорту сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2019-2024 роки (далі – Програма) згідно з додатком, додається.

2.Фінансування заходів Програми проводити за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні комісії з питань планування  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.), з питань освіти, культури, молоді, фізкультури  і спорту (Олійника Р.П.).

Сільський  голова                                  Володимир     Сличук

Додаток

до рішення 20 сесії 8 скликання

від 19 квітня 2019 р. №349

    

Цільова програма

з обдарованою молоддю Росошанської  сільської ОТГ на 2019- 2024 роки

І. Загальні положення Програми

Одним із найважливіших завдань соціальної орієнтації держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення захисту та розвитку дітей. Сфера шкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями. Зростає значення освіти, заснованої на принципах гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних цінностей, безперервності, багатоукладності й варіативності, добровільності та практичного спрямування як для окремої людини, так і для суспільства в цілому.

Швидкий розвиток ринкових відносин, конкуренція, вільний вибір форм отримання освіти зумовлює зростання ролі знань, додаткової освіти для задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

На перший план сучасного навчального закладу виходять проблеми пошуку та подальшого розвитку обдарованих учнів, організація їх творчої діяльності для досягнення повної самореалізації  в самостійному житті.

ІІ. Аналіз досягнень обдарованої молоді закладу

Щорічно близько тисячі учнів загальноосвітніх навчальних закладів є учасниками ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із сімнадцяти навчальних дисциплін.

Результати виступів учнів

на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад

Навчальний рік

Кількість переможців

ІІ етапу олімпіад

Кількість учасників

ІІІ етапу олімпіад

Кількість переможцівІІІ етапу олімпіад

Кількість переможців (учасників)

ІV етапу олімпіад

2015 - 2016

19

4

2

-

2016 - 2017

19

         2

1

-

2017 - 2018

18

1

-

-

2018 - 2019

19

5

          2

-

В  обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  учні беруть щорічно участь і показують високі результати.

Маємо учасників та переможців обласного етапу мовно-літературних конкурсів імені Тараса Шевченка  та імені Петра Яцика. Карнаух Ірина була учасницею ІV  конкурсу.   

Учні закладу активно беруть участь у конкурсах учнівської творчості: "Кенгуру" з математики, "Левеня" з фізики,  "Соняшник" з української мови, "Sunflover" із зарубіжної літератури та інших; у виступах агітбригад, спортивних змаганнях.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації.

Програма спрямована на координацію роботи з обдарованою молоддю, здатною в майбутньому проявити раціоналізаторські здібності на підприємствах району, поповнити лави науковців та передової інтелігенції.

Програма передбачає перетворення закладів нового типу на центри педагогічної апробації інноваційних методик і технологій розвитку та впровадження передових здобутків освітньої галузі.

Програма спрямована на:

- своєчасне виявлення домінуючих здібностей та уподобань кожної дитини, створення банку даних про них;

- оновлення змісту та форм роботи щодо створення особистісно орієнтованої системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;

- підвищення фахової майстерності педагогічних працівників шляхом вдосконалення методичної роботи;

- підвищення компетентності адміністрації закладу;

- дослідження професійних інтересів випускників навчального закладу;

- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованої молоді;

- формування та підвищення рівня ключових компетенцій професійного педагога, який працює з обдарованими дітьми та молоддю;

- створення системи морального та матеріального заохочення обдарованих дітей;

- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, підтримка обдарованих учнів - призерів та учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, фестивалів, спортивних змагань обласного та Всеукраїнського рівнів;

- надання спільно з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування посильної допомоги у зміцненні навчально-матеріальної бази загальноосвітніх шкіл;

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників.

ІV. Фінансування Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, проводити за коштів  місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми уточняється щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

V. Очікувані результати Програми:

- підвищення ролі закладу як центру інтелектуального, культурного та соціально-економічного відродження;

- формування в учнів ключових компетентностей, необхідних практичних умінь і навичок;

- зростання фахової майстерності педпрацівників;

- організація роботи творчих груп педагогів базових предметів з орієнтацією на роботу з обдарованими дітьми та молоддю;

- забезпечення науково-методичними матеріалами вчителів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю;

- розширення мережі навчальних закладів профільного навчання, поглибленого вивчення предметів, факультативів, гуртків;

- участь в усіх етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях, мистецьких заходах, в науково-дослідницькій діяльності учнів;

- продовження навчання у ВНЗ всіх рівнів акредитації;

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;

- зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл.

З метою розв’язання першочергових завдань, визначених програмою, передбачається здійснити заходи, що додаються.

Додаток2

 

Основні заходи  цільової  програми роботи з обдарованою молоддю на 2019-2024 роки

з/п

                    Зміст заходу

Відпові

дальні виконавці

Одиниця виміру

Вихідні дані

Термін виконання

роки

Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)

Джерела фінансува

ння

 

Кінцеві результати

 

державний бюджет

 Місцевий

бюджет

позабюджетні кошти

1.

Систематичне поповнення банку

 діагностичних методик для

 виявлення обдарованої

молоді за віковими категоріями

Адміністрація закладу, комунальна установа "ЛРМК/ІРЦ закладів освіти"

Один.

Створений банк діагностич

них методик

Щорі

чно

Не потребує фінансування

 

 

 

Забезпечення належного

 функціонування системи методичної роботи з обдарованою

 молоддю

       2.

Систематичне поповнення

 регіонального банку даних

 "Обдарованість"

Адміністрація

 закладу

Один.

Створений  банк даних

Щорі

чно

Не потребує фінансуван

ня

 

 

 

 Банк даних

Обдарованість" з метою

 підтримки обдарованої

молоді

       3.

Забезпечення проведення

шкільних та участі в районних

,обласних і Всеукраїнських

 етапах олімпіад, конкурсів,

 конкурсів-захистів, турнірів,

 фестивалів  та ін.

Адміністрація закладу

Один.

Фінансува

ння за рахунок бюджет

них та позабюджетних коштів

2019 р.

2000

 

2000

 

 Участь у районних

та  обласних і

Всеукраїнськихетапах олімпіад, конкурсів, конкурсів-

захистів, турнірів,

фестивалів  та ін.

2020 р.

2500

 

2500

 

2021 р.

3000

 

3000

 

2022 р.

3500

 

3500

 

2023 р.

4000

 

4000

 

       4.

Сприяння розширенню мережі

 класів та груп з поглибленим

 вивченням навчальних предметів

для обдарованої молоді у закладі

Адміністрація закладу

Класи, групи

 

 

Фінансува

ння здійснюється за рахунок освітньої субвенції

 

 

 

Створення

 найсприятливіших умов

навчання та виховання

обдарованої молоді.

        5.

        

Утворення  консультативного пункту

 для роботи з обдарованою молоддю

Адміністрація

Один.

 

 

Не потребує фінансуван

ня

 

 

 

 Створити 

консультативний пункт

який надаватиме

консультації педагогам

та батькам

      6.

Створення умов для саморозвитку та

 самореалізації молоді, виховання

майбутніх науковців.

 

 

Фінансування в межах кошторису закладу

 

Не потребує фінансування

 

 

 

Залучення  учнівської

молоді до  занять  у

 територіальному

 відділенні МАН

     7.

Сприяння оновленню бібліотечних

фондів у  закладу, використовувати Інтернет-

ресурси, (зокрема освітнього

порталу http://edu.vn.ua)

                для дистанційної підтримки

о                                  учнівської молоді.

Адміністрація закладу,  комунальна установа "ЛРМК/ІРЦ закладів освіти"

Один.

 

 

 

Не потребує фінансування

 

 

 

Забезпечення навчально-

методичними матеріала

ми для роботи з обдарова

ною молоддю

    8.

Сприяння залученню ресурсів для

модернізації обладнання кабінетів

природничо-математичного циклу

 закладу з метою створення умов

для роботи з обдарованою молоддю

Адміністрація закладу

Один.

Три кабінети

 

Освітня субвенція

місцевий бюджет

 

 

 

Створення сучасних умов для роботи з обдарованою молоддю

9.

За значні особисті досягнення у

роботі                        роботі з учнями переможцями

конкурсів,олімпіад, турнірів,

 фестивалів, змагань

                 виплачувати щорічні грошові

                             премії    стипендії для педагогів закладу

Адміністрація закладу

Один.

 

2019 р.

5000

 

5000

 

Щорічне стимулювання

шляхом преміювання та

стипендій педагогам

 закладу

2020 р.

5500

 

5500

 

2021 р.

6000

 

6000

 

2022 р.

6500

 

6500

 

2023р.

7000

 

7000

 

10.

За значні особисті досягнення

учням-переможцям конкурсів,

олімпіад, турнірів, фестивалів,

змагань виплачувати щорічні

грошові премії

 

 

 

2019 р.

-

 

-

 

Щорічне стимулювання

шляхом преміювання 

учням закладу

 

 

 

2020 р.

1000

 

1000

 

2021 р.

1500

 

1500

 

2022 р.

2000

 

2000

 

2023 р.

2500

 

2500

 

11.

Проведення інших методичних

заходів,     спрямованих на

підтримку

 молоді

Адміністрація закладу, комунальна установа "ЛРМК/ІРЦ закладів освіти",

Один.

Фінансування за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів

 

 

 

 

 

Фінансування проведення методичних заходів, спрямованих

на підтримку молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

Секретар  ради                                      Софія  Соя

 

                                                                                                                        УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

                                            Р І Ш Е Н Н Я   № 350

19 квітня     2019 року                       20   сесія   8 скликання

Про Програму організації харчування учнівта вихованців   закладу «Навчально – виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Росошанської сільської ОТГ на 2019-2024 роки

     Відповідно до статті 25 Закону України "Про освіту", пункту 2 статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 18 статті 5 Закону України "Про охорону дитинства", пункту 6 статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 52, 53 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", Закону України "Про дитяче харчування", постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах", від 19.06.2002 №856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів", постанови КМУ №16 від 18.01.2016року "Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість", враховуючи клопотання адміністрації закладу «Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Сонечко» від 8 квітня 2019 року № 37 з метою забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням,  враховуючи висновки постійних комісій з питань планування  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, молоді фізкультури  і спорту Росошанська сільська рада вирішила:

1.Затвердити Програму    «Організація харчування учнів та вихованців   закладу «Навчально – виховний комплекс:Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Росошанської сільської ОТГ на 2019-2024 роки  (додається).

2.Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти  на постійну  комісію  з  питань планування  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Гнатів Г.В.), з питань освіти, культури, молоді фізкультури  і спорту (Олійник Р.П.)

 Сільський  голова                                 Володимир Сличук

 

                                                                        Додаток 1                                                                          до  рішення 20 сесії  8  скликання                                                                  від   19  квітня 2019 року  № 350                                                                                        

 ПРОГРАМА

ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ

ЗАКЛАДУ НА 2019 – 2024 РОКИ

1. ВСТУП

Харчування населення є глобальною соціально-економічною проблемою. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, стан здоров'я людини великою мірою залежить від способу життя, у тому числі і від харчування. Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне , психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвинутої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

На виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" (п.2, ст.22), "Про охорону дитинства" (п.18 абзацу 5, ст.5), "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.6, ст.32), "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (статті 52, 53) "Про дитяче харчування", постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах", від 19.06.2002 №856 Постанов КМУ №16 від 18.01.2016р. "Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів", "Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість", необхідно прийняти  програму "Організації харчування учнів закладу на 2019-2024 роки" (далі – Програма), метою якої є забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням, зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової та фізичної діяльності, формування здорової особистості, забезпечення сприятливих умов для успішного навчання.

На території Росошанської сільської ОТГ Липовецького району функціонує заклад «НВК: Росошанська ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ « Сонечко», у якому навчається 238 учні. Сьогодні питання організації харчування дітей у навчальному закладі залишається одним із найбільш актуальних у зв’язку зі змінами у законодавчій базі, а саме: внесені зміни до законодавчих актів з питань, що стосуються організації харчування дітей в навчальних закладах. Згідно із законом України від 24.12.2015 року №911-VІІІ безоплатним харчуванням мають бути забезпеченні лише:

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти з особливими освітніми проблемами, які навчаються у    спеціальних і інклюзивних класах;
 • учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу.

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

Організація харчування дітей у навчальних закладах належить до пріоритетних завдань виконавчих органів місцевого самоврядування, які мають право забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету видатки з місцевих бюджетів.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного гарячого харчування всіх учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є:

 • розвиток форм організації здорового харчування учнів 1 – 11 класів закладу;
 • здійснення комплексу заходів щодо подальшого розвитку системи організації шкільного харчування, яке б відповідало сучасним вимогам санітарних правил і норм;
 • забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням з метою зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної діяльності;
 • забезпечення якісного й безпечного харчування дітей у загальноосвітні школі та дошкільному закладі, поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог;
 • активізація ролі громадськості у вирішенні проблем організації правильного харчування із залученням органів місцевого самоврядування, батьків та спонсорів, здійснення контролю з боку громадськості.

3. Основні завдання Програми

         Основними завданнями Програми є:

 1. Створення єдиної системи харчування;
 2. Удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;
 3. Створення умов для повноцінного харчування учнів;
 4. Збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
 5. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів із числа:
 6. дітей-сиріт,
 7. дітей, позбавлених батьківського піклування,
 8. дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;
 9. дітей учасників АТО, дітей-переселенців та дітей, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на ЧАEС;
 10. забезпечення пільговим харчуванням дітей з багатодітних сімей, дітей - інвалідів, дітей 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;
 11. забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-11 класів та дітей дошкільного віку.

З метою забезпечення учнів гарячим харчуванням, утримувати посади кухарів, підсобних робітників, комірників за рахунок коштів освітньої субвенції та коштів місцевого бюджету, керуючись Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 06.12.2010 року №1205).Витрати за використану електроенергію та водовідведення здійснювати за рахунок коштів освітньої субвенції та кошти місцевого бюджету.

   4. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах здійснюються за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету України.

Інші категорії учнів, визначені даною Програмою – за рахунок коштів сільського бюджету та залученням позабюджетних коштів (спонсорів, сільськогосподарських формувань) інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми дозволить:

 • поліпшити якість харчування, організувати його безпеку, збалансованість;
 • збільшити кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням;
 • поліпшити показники здоров'я учнів закладу, створити сприятливі умови для його збереження й зміцнення, нормального росту й розвитку учнів;
 • сприяти формуванню в учнів культури харчування й почуття відповідальності за своє здоров'я;
 • створити в їдальнях і на харчоблоках умови, що відповідають вимогам, санітарно-епідеміологічним правилам і нормам, удосконалювати естетичне оформлення обідніх залів;
 • здійснити комплексний підхід до оснащення закладу сучасним технологічним і холодильним устаткуванням, інвентарем відповідно до сучасних вимог технології харчового виробництва.
 • раціонально та ефективно використовувати бюджетні та позабюджетні кошти.

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Організація виконання Програми покладається на адміністрацію закладу.

Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, передбаченими програмою.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснюєадміністрація закладу.

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

2. Адміністрація закладу, відповідальний виконавець програми, раз на рік подає сільській раді узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

3. Адміністрація закладу, як відповідальний виконавець програми, щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми, та при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів тощо.

Секретар ради                                        Софія  Соя

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

Липовецького району       Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 351

  19 квітня     2019 року                           20   сесія   8  скликання

Про  введення в  штатний  розпис   « Росошанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів – дошкільний 

навчальний  заклад  «Сонечко» додаткових посад

       Відповідно   до  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні», Закону  України  «Про  освіту»,  в зв’язку  з рішенням 19 сесії 8 скликання  від 12.03.2019 р. №321 «Про припинення (ліквідацію) Очитківської  філії  закладу» та необхідністю працевлаштування педагогічних працівників філії, враховуючи  висновки постійної  комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Ввести в  штатний розпис закладу посади:

              - заступника  директора з навчально – виховної роботи – 1;

              - вихователя групи продовженого дня – 3,5;

              - керівника гуртка – 2.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Олійник Р.П.).

Сільський  голова                                   Володимир  Сличук

                                                                                                      УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №352

19  квітня  2019  року                          20 сесія 8 скликання

Про погодження на  виготовлення  проектно-кошторисної

 документації  на  капітальний ремонт  доріг села Росоша

по вул.Яблунева, вул. Молодіжна, селища Липовець по вул.

Лісова  Липовецького району,село  Очитків по пров. Шкільний

 Оратівського району  Вінницької області

      Відповідно  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком затвердження проектів будівництва і проведення  їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року  №560, заслухавши інформацію  сільського  голови  Сличука В.А. про  погодження виготовлення проектно – кошторисної  документації на  капітальний  ремонт доріг  по  вул. Яблунева, вул.Молодіжна, селище Липовець вул. Лісова Липовецького району, село Очитків пров.Шкільний  Оратівського району Вінницької області, враховуючи висновки  постійної комісї з  питань  планування  фінансів, бюджету  та соціально – економічного  розвитку, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1.      Погодити виготовлення проектно-кошторисної  документації на  капітальний  ремонт з наступними техніко-економічними показниками дороги.

-капітальний  ремонт дорожнього покриття, елементу благоустрою по вул. Яблуневій в селі     Росоша Липовецького району  Вінницької області загальна кошторисна вартість будівництва – 1493,203 грн.;

- капітальний  ремонт дорожнього покриття, елементу благоустрою по вул. Молодіжній  в селі  Росоша Липовецького району  Вінницької області загальна кошторисна вартість будівництва – 1227,678 грн.;

- капітальний  ремонт дорожнього покриття, елементу благоустрою по вул. Лісові в селищі    Липовець Липовецького району  Вінницької області загальна кошторисна вартість будівництва – 1498,847 грн.;

-капітальний  ремонт дорожнього покриття, елементу благоустрою по пров. Шкільний в селі     Очитків  Оратівського району  Вінницької області загальна кошторисна вартість будівництва – 432,907 грн.;

2.      Контроль  на виконання цього рішення покласти на постійну коміісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку (Гнатів Г.В.)

Сільський  голова                                Володимир  Сличук


                                                                                                                        УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району        Вінницької області

РІ Ш Е Н Н Я №353

19 квітня     2019 року                           20  сесія   8  скликання

Про надання  грошової  матеріальної

допомоги

       Відповідно  до  статті  26  Закону  України « Про місцеве самоврядування в   Україні », керуючись  рішенням  17 сесії  8 скликання  сільської  ради  від  20.12.2019 року №250, «Про  Програму  соціального  захисту окремих  категорій населення на території Росошанської сільської ОТГ  на 2019 рік», враховуючи  подані заяви жителів  громади  про  надання  матеріальної  допомоги  та  висновки  постійної  комісії  з  питань  планування  фінансів, бюджету  та  соціально – економічного  розвитку   сільська   рада ВИРІШИЛА:

 1. Надати  грошову  матеріальну  допомогу  на  лікування  жителя  села Росоша    Максимишина Івана Сергійовича     в  сумі  2000 грн.
 2. Надати  грошову  матеріальну  допомогу  на  лікування  жительці  села Очитків   Швець Олені Василівні    в  сумі  2000 грн.
 3. Надати грошову матеріальну допомогу Баранюк  Володимиру Філімоновичу жителю села Росоша на лікування дружини Баранюк Ніни Василівни в сумі 2000 грн
 4. Відмовити у наданні грошової  матеріальної  допомоги  на  лікування  жительки  села  Росоша    Остапчук Ольги  Сергіївни.
 5. Відмовити у наданні  грошової  матеріальної   допомоги  на  лікування  жительки  селища Липовець Москалюк Надії Петрівни.
 6. Відмовити у наданні  грошової  матеріальної  допомоги  на  лікування  жителя  села Росоша    Солодюку Василю Анатолійовичу.

Сільський голова                                            Володимир  Сличук

 

 

                                                                                                                             УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 354

19 квітня  2019 року                         20 сесія  8 скликання

Про обслуговування громадян села  Очитків Оратівського району

соціальним працівником Росошанської  сільської ОТГ

       Відповідно статті  26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування», заслухавши  інформацію  в.о. старости сіл Очитків  та  Люлинець  Кучеренко З.М.  та відповідно поданих  заяв, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 1. Взяти на  обслуговування соціальним працівником Росошанської  сльської ОТГ жительку села Очитків  Оратівського району Зайчук Оксану Павлівну  з 02.05.2019 року.
 2. Взяти на  обслуговування соціальним працівником Росошанської  сльської ОТГ жительку села Очитків  Оратівського району Зайчук Ксенію Яківну  з 02.05.2019 року.
 3. Контроль за виконання цього  рішення покласти на  комісію з  питань планування фінансів, бюджету та  соціально-економічного  розвитку (Гнатів Г.В.) 
 4. Сільський  голова                      Володимир   Сличук

 

 

                                               УКРАЇНА


РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №355

  19  квітня        2019  року                         20   сесія  8   скликання

Про надання дозволу на розроблення

документації із землеустрою

 Відповідно до п. б статті 12, ч.1,2 статті 116, ч.1 статті 122 Земельного Кодексу України, п. 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Пшоно Василя Васильовича про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки для розміщення і обслуговування нежитлового майна, що належить йому, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати гр. Пшоно Василю Васильовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  шляхом викупу орієнтовною площею 0,50 га із земель комунальної власності Росошанської сільської ради ( землі запасу, не надані у власність чи користування) для розміщення і обслуговування нежитлових будівель, що знаходяться за адресою вул. Молодіжна, 50 села Росоша Липовецького району Вінницької області, із цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації  основних, допоміжних і підсобних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  (код цільового призначення  - 11.02).

2.Розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню у встановленому законодавством порядку.

3.Погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0,50 га у власність Пшоно Василю Васильовичу подати на затвердження сесії Росошанської сільської ради.

       4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                             Володимир     Сличук

                                              

                                                    УКРАЇНА


РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №356

 19  квітня        2019  року                    20   сесія  8   скликання

Про затвердження документації

із землеустрою та передачу земельної

ділянки в оренду

      Відповідно до пункту б статті 12, частини 1 статті 122,частини 3 статті 124 Земельного Кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання ПАТ« ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО », розглянувши проект землеустрою по відведенню земельної ділянки в оренду , сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публічному акціонерному товариству «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії із  земель комунальної власності Росошанської сільської ради, що перебували в запасі, на території селища Липовець Липовецького району Вінницької області.

2.Надати в оренду терміном на  10  років Публічному акціонерному товариству                         «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» земельну ділянку площею 0,2028 га з кадастровим номером 0522285600:02:000:0286  із  земель комунальної власності Росошанської сільської ради на території селище Липовець Липовецького району Вінницької області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії ( код цільового призначення – 14.02).

3.Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» виконувати обов’язки землекористувача  відповідно до статті 96 Земельного кодексу України.

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                              Володимир Сличук

 

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №357

      19  квітня        2019  року                  20   сесія  8   скликання 

Про затвердження документації

із землеустрою

         Відповідно пункту 13 частини 7 статті 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, сільська рада ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,2354 га з кадастровим номером 0522285600:02:000:0287 , із земель комунальної власності Росошанської сільської ради, що перебували в запасі (землі громадської та житлової забудови)  з призначенням – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код цільового призначення – 03.07), яка знаходиться за адресою вул. Привокзальна, 34 селище Липовець Липовецького району Вінницької області.     

        2.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,2354 га  Росошанського сільського споживчого товариства яка знаходиться за адресою вул. Привокзальна, 34 селище Липовець Липовецького району Вінницької області.       

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи   ( Яківчук А.В.).

Сільський  голова                                 Володимир Сличук   

 

                                                УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 358

   19  квітня        2019  року                      20   сесія  8   скликання

Про затвердження   документації  із землеустрою

 та   передачу земельної ділянки  у власність

     Відповідно пункту б статті 12,пункту 1 статті 86, пункту 1 частини 1, частини 2 статті 116,частини 2 статті 118, пункту г статті 121 ,частини 1 статті 122  Земельного Кодексу України,  пункту .34 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Сличук Людмили Іванівни, Сличука  Ігора Дмитровича, Ювченко Тетяни Дмитрівни    про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,2037 га., та надання цієї  ділянки у спільну часткову власність,  сільська рада ВИРІШИЛА :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,2037  га , в тому числі:

- 0,2037 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. І. Богуна, 37;

2.Передати  громадянам Сличук Людмилі Іванівні, Сличуку  Ігору Дмитровичу, Ювченко Тетяні Дмитрівні по 1/3 частині кожному безоплатно у спільну часткову приватну власність земельну  ділянку:

- 0,2037 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, , село Росоша, вул. І. Богуна , 37  кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0800;

3.Гр. Сличук Л.І, Сличуку І.Дм, Ювченко Т.Дм.зареєструвати речове право на земельну ділянку  у встановленому законодавством порядку .

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи    (Яківчук А.В.).

Сільський голова                             Володимир        Сличук                             

 

                                                 УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №359

   19  квітня        2019  року                      20   сесія  8   скликання 

Про затвердження   документації  із землеустрою

 та   передачу земельної ділянки  у власність

     Відповідно пункту б статті 12, пункту 1 частини 1, частини 2 статті 116,частини 2 статті 118, пункту г статті 121 ,частини 1 статті 122  Земельного Кодексу України,  пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр. Баранюка Василя Івановича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 0,2500 га, та надання цієї  ділянки у власність,сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,2500  га , в тому числі:

- 0,2500 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шкільна, 82;

2.Передати  гр. Баранюку Василю Івановичу   безоплатно у приватну власність  із земель комунальної власності Росошанської сільської ради (землі житлової і громадської забудови) земельну  ділянку:

- 0,2500 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, село Росоша, вул. Шкільна, 82  кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:01:001:0812.

3. Гр. Баранюку В.І. зареєструвати речове право на земельну ділянку  у встановленому законодавством порядку.

4.Контроль за виконанням цього  рішення покласти  на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.).

Сільський голова                                 Володимир        Сличук 

                                               УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 360

  19  квітня        2019  року                   20   сесія  8   скликання 

Про надання дозволу на розроблення

документації із землеустрою

       Відповідно пункту б статті 12, частин 1-3 статті 123 Земельного кодексу України пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання  Вінницького обласного центру з гідрометеорології від 22.03.2019 року, сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Надати Вінницькому обласному центру з гідрометеорології дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування орієнтовною площею 0,15 га із земель комунальної власності Росошанської сільської ради        (землі запасу, не надані у власність чи користування) для розміщення і обслуговування метеорологічної станції, що знаходиться за адресою  вул. Лісова, 82  Липовецького району Вінницької області, із цільовим призначенням - для розміщення та постійної діяльності органів МНС (код цільового призначення  - 03.14)

2.Розроблений  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню у встановленому законодавством порядку.

3.Поджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0,15 га в постійне користування Вінницькому обласному центру з гідрометеорології  подати на затвердження сесії Росошанської сільської ради.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи   (Яківчук А.В.).

Сільський голова                    Володимир     Сличук

                                                   УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 361

       19  квітня        2019  року                20   сесія  8   скликання

Про затвердження   документації  із землеустрою

та   передачу земельної ділянки  у власність

       Відповідно пункту б статті 12, пункту 1 частини 1, частини 2 статті 116,частини 2 статті 118, пункту г статті 121 ,частини 1 статті 122  Земельного Кодексу України,  пункту 34 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Король Дмитра Володимировича  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  площею 0,0703 га,та надання цієї  ділянки у власність,сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) загальною площею 0,0703  га, в тому числі:

- 0,0703 га з призначенням  - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, селище Липовець, вул. Лісова, 23;

2.Передати  гр. Король Дмитру Володимировичу   безоплатно у приватну власність із земель комунальної власності Росошанської сільської ради(землі житлової і громадської забудови)  земельну  ділянку:

- 0,0703 га – 02.01 для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , що знаходиться за адресою Вінницька область, Липовецький район, селище Липовець, вул. Лісова, 23  , кадастровий номер земельної ділянки 0522285600:02:000:0288;

3. Гр. Король Д.М. зареєструвати речове право на земельну ділянку  у встановленому законодавством порядку .

4.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи (Яківчук А.В.).

Сільський голова                                Володимир        Сличук

                                               УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 362

19  квітня        2019  року                        20   сесія  8   скликання

Про розгляд заяви гр. Шевчука Віталія Дмитровича

          Відповідно  п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  розглянувши заяву гр. Шевчука Віталія Дмитровича про надання дозволу на розроблення проекту відведення  земельної ділянки в розмірі 2,0 га для ведення особистого селянського господарства як учаснику бойових дій, що користується пільгами, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій, посвідчення УБД №  594457  видане  10  січня  2015 року , враховуючи, що в межах  Росошанської сільської ради , що належать до комунальної власності сільської ради відсутні вільні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га які  можуть бути надані  у власність громадянам, в тому числі учасникам бойових дій , сільська рада ВИРІШИЛА:

   1.Взяти до відома заяву гр. Шевчука В. Дм. про надання земельної ділянки в розмірі 2,0 га для ведення особистого селянського господарства. При наявності вільних земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства  гр. Шевчук В.Дм. задовольнити клопотання.

   2.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Яківчук А.В.).

Сільський голова                           Володимир     Сличук

                                                 УКРАЇНА


РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 363

 19  квітня        2019  року                     20   сесія  8   скликання 

Про розгляд заяви гр. Клітної Тетяни Юріївни

          Відповідно  п.34 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,  розглянувши заяву гр. Клітної Тетяни Юріївни  про надання дозволу на розроблення проекту відведення  земельної ділянки в розмірі 2,0 га для ведення особистого селянського господарства як учаснику бойових дій, що користується пільгами, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій, посвідчення УБД №  243775  видане  01  січня  2019 року , враховуючи, що в межах  Росошанської сільської ради, що належать до комунальної власності сільської ради відсутні вільні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га які  можуть бути надані  у власність громадянам, в тому числі учасникам бойових дій , сільська рада ВИРІШИЛА:

      1.Взяти до відома заяву гр.Клітної Тетяни Юріївни про надання земельної ділянки в розмірі 2,0 га для ведення особистого селянського господарства. При наявності вільних земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства  гр. Клітна Т.Ю. задовольнити клопотання.

    2.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи (Яківчук А.В.).

Сільський голова                                 Володимир     Сличук

                                             УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 364

 19  квітня        2019  року                   20   сесія  8   скликання 

Про надання дозволу на розроблення

документації із землеустрою

    Відповідно до пункту  «б» статті 12, частин 1,2 статті 116,  частини 6 статті 118, частини 1 статті 122 Земельного Кодексу України, п. 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розглянувши заяву гр.  Шваюн Юрія  Петровича     про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати гр.  Шваюн Юрію Петровичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,26 га  за рахунок  земель запасу комунальної власності Росошанської сільської ради, не наданих у власність або користування,  сільськогосподарського призначення     для ведення особистого селянського господарства ( код цільового призначення  - 01.03)

2.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню у встановленому законодавством порядку.

3.Погоджений у встановленому порядку проект землеустрою   щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,26  га у власність гр. Шваюн Юрію Петровичу для ведення особистого селянського господарства подати на затвердження сесії Росошанської сільської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи   (Яківчук А.В.).

 Сільський голова                             Володимир        Сличук

                                                  УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 365

 19  квітня        2019  року                     20   сесія  8   скликання

Про затвердження документації

із землеустрою та передачу земельних

ділянок в оренду

      Відповідно до пункту б статті 12, частини 1 статті 122,частини 3 статті 124 Земельного Кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання ТОВ « Вінниця Фрут Поділля», розглянувши проект землеустрою по відведенню земельних ділянок в оренду, сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю « Вінниця Фрут Поділля»  для розміщення і  обслуговування недобудованого цеху плодоовочевих консервів із  земель комунальної власності Росошанської сільської ради, що перебували в запасі і які знаходяться за адресою вул. Садова, 1 села Росоша Липовецького району Вінницької області.

2.Надати в оренду терміном на 10  років ТОВ « Вінниця Фрут Поділля» земельні ділянки площею 2,0200 га з кадастровим номером 0522285600:03:000:0527, площею 0,0095 га з кадастровим номером 0522285600:03:000:0528 , які знаходяться за адресою вул. Садова, 1 села Росоша Липовецького району Вінницької області із  земель комунальної власності Росошанської сільської ради  для розміщення та експлуатації основних, ,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  ( код цільового призначення – 11.02).

3.Встановити орендну плату в розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 Для розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки в  2019 року використати середньозважену вартість земель промисловості в с. Росоша відповідно  Технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів на території Росошанської сільської ради, затвердженої рішенням 13 сесії 6 скликання Росошанської сільської ради від 14 грудня 2011 року» Про затвердження розрахунків нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по Росошанській сільській раді».

4.ТОВ « Вінниця Фрут Поділля» виконувати обов’язки землекористувача  відповідно до статті 96 Земельного кодексу України.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони природи(Яківчук А.В.)

Сільський голова                                            Володимир Сличук

                                                 УКРАЇНА


РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 366

 19  квітня        2019  року                   20   сесія  8   скликання 

Про надання дозволу на розроблення

документації із землеустрою

   Відповідно до пункту  б статті 12, частин 1,2 статті 116,  частини 6 статті 118, частини1 статті 122 Земельного Кодексу України, п. 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян, учасників АТО, що користуються пільгами, встановленими законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій та осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи   про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства , сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати громадянам  ( тринадцять осіб)   згідно  Додатку 1, що є невід’ємною частиною цього рішення,    дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок орієнтовною площею 2,0 га кожному для ведення особистого селянського господарства за рахунок поділу земельної ділянки  комунальної власності Росошанської сільської ради сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 0522285600:04:000:0406 та зміною цільового призначення земельної ділянки на ділянку  для ведення особистого селянського господарства ( код цільового призначення  - 01.03)

2.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню у встановленому законодавством порядку та обов’язковій державній експертизі.

3.Погоджений у встановленому порядку проект землеустрою за умови наявності позитивного висновку державної експертизи  щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га у власність громадянам , зазначеним в Додатку 1 до цього рішення для ведення особистого селянського господарства подати на затвердження сесії Росошанської сільської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи (Яківчук А.В.).

      Сільський голова                                 Володимир        Сличук

                                                                                  Додаток1                                                                                                                                                                                                      до рішення 19 сесії 8 скликання від

                                             19 квітня 2019 року №366   «Про надання дозволу на

                                                                               розроблення документації із землеустрою»

 

ПЕРЕЛІК

громадян, учасників АТО та постраждалих від Чорнобильської катастрофи, яким надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2,0 га кожному для ведення особистого селянського господарства .

1.Єлізаров Віктор Георгійович;

2.Желтяков Юрій Валентинович;

3.Кора Віталій Володимирович;

4.Медовщук Сергій Іванович ;

5.Поліщук Володимир Михайлович;

6.Криворученко Ірина Іванівна;

7.Медовщук Віталій Сергійович;

8.Нізамеєв Олексій Ільясович;

9.Рудик Анатолій Михайлович;

10. Сличук Андрій Володимирович;

11.Каченюк Іван Володимирович;

12.Немирівський Анатолій Павлович;

13.Галенда Олександр Володимирович.

Секретар ради                                         Софія Соя

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 367

19  квітня        2019  року                                20   сесія  8   скликання 

 Про надання дозволу на розроблення

 документації із землеустрою

    Відповідно пункту б статті 12, пункту 1 частини 1, частини 2 статті 116, пункту 2 статті 120, пункту г статті 121 Земельного Кодексу України, пункту і статті 25 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання гр. Лялюцької Ніни Миколаївни про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)  для розміщення і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства,  сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати гр. Лялюцькій Ніні Миколаївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) площею 0,2500 га для розміщення і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( код цільового призначення 02.01) , яка знаходиться за адресою вул. Яблунева ( раніше Горького) № 79 ( раніше 95) села Росоша Липовецького району Вінницької області , за рахунок земель житлової і громадської забудови комунальної власності Росошанської сільської ради.

2.Розроблену технічну документацію із землеустрою після формування земельної ділянки подати на затвердження і передачу земельної ділянки у приватну власність на розгляд чергової сесії Росошанської сільської ради.

3.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.).

 

      Сільський голова                                 Володимир Сличук

                                                УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 368

19 квітня    2019  року                        20   сесія  8   скликання 

Про надання дозволу на розроблення

документації із землеустрою 

          Відповідно пункту б статті 12, пункту 1 частини 1, частини 2 статті 116, пункту 2 статті 120, пункту г статті 121 Земельного Кодексу України, пункту і статті 25 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання гр.  Гринюк Галини Зінов’ївни про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для розміщення і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства,  сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати гр. Гринюк Галині Зінов’ївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) площею 0,2500 га для розміщення і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( код цільового призначення 02.01) , яка знаходиться за адресою вул. Яблунева( раніше Горького) № 75 ( раніше 91) села Росоша Липовецького району Вінницької області, за рахунок земель житлової і громадської забудови комунальної власності Росошанської сільської ради.

 2.Розроблену технічну документацію із землеустрою після формування земельної ділянки подати на затвердження і передачу земельної ділянки у приватну власність на розгляд чергової сесії Росошанської сільської ради.

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.).

Сільський голова                                      Володимир Сличук

 

УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 369

  19  квітня        2019  року                20   сесія  8   скликання 

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо встановлення

меж адміністративно – територіального

утворення с. Люлинці Росошанської сільської ради

Липовецького району (колишня Очитківська сільська рада

Оратівського району)

   Відповідно пункту в статті 46 Закону України « Про землеустрій», пункту 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно – територіального утворення села Люлинці Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області  (колишня Очитківська сільська рада Оратівського району).

2.Доручити  розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно – територіального утворення села Люлинці Росошанської сільської ради проектній організації, що має сертифікованих інженерів – землевпорядників та технічне забезпечення , у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.Доручити сільському голові укласти договір на розроблення проекту землеустрою.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи   (Яківчук А.В.).

Сільський голова                                        Володимир Сличук

                                                     УКРАЇНА


РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 370

  19  квітня        2019  року                     20   сесія  8   скликання 

Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо встановлення меж адміністративно –

територіального  утворення с.Очитків Росошанської

сільської ради Липовецького району (колишня Очитківська

сільська рада Оратівського району)

     Відповідно пункту в статті 46 Закону України « Про землеустрій», пункту 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно – територіального утворення села Очитків  Росошанської сільської ради Липовецького району Вінницької області (колишня Очитківська сільська рада Оратівського району).

2.Доручити  розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно – територіального утворення села Очитків  Росошанської сільської ради проектній організації, що має сертифікованих інженерів – землевпорядників та технічне забезпечення, у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.Доручити сільському голові укласти договір на розроблення проекту землеустрою.

4.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва , земельних відносин та охорони природи  (Яківчук А.В.).

Сільський голова                                       Володимир Сличук

 

                                                  УКРАЇНА

РОСОШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Липовецького району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 371

 19   квітня        2019  року                 20   сесія  8   скликання

Про зарахування на погосподарський 

та податковий облік земельних ділянок громадян

     Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяви громадян, про зарахування земельних ділянок, які були в користуванні їх покійних батьків на податковий та погосподарський облік, з метою отримання плати за користування земельними ділянками, сесія сільської  ради  ВИРІШИЛА:

       1.Зарахувати земельні ділянки громадян  на погосподарський та податковий облік згідно Додатку 1 (додається), що є невід'ємною частиною цього рішення.

        2.При оформленні спадкових прав на нерухоме майно, розміщене на земельній ділянці до спадкоємця переходить право користування (власності) цією земельною ділянкою. 

        3.Контроль за виконання цього  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи ( Яківчук А.В.)

Сільський голова                           Володимир       Сличук

 

 

Додаток 1

                                                                до рішення 20 сесії 8 скликання                                                                    Росошанської сільської ради                                                                            від 19 квітня 2019р. №371

                                                         « Про зарахування на податковий і                                                      погосподарський облік земельних ділянок                                                                            громадян»    

ПЕРЕЛІК

громадян, яким зараховані на податковий і погосподарський облік земельні ділянки.

1.Пастух Володимир Володимирович, 0,13 га, садиба, вул. Пирогова, 1 села Росоша та 0,12 га , поле;

2.Гуця Раїса Іванівна, 0,40 га, садиба, вул. Грушевського, 193 села Росоша;

3.Недєльська Алла Анатоліївна, 0,21 га, садиба, вул. Грушевського, 128 села Росоша;

4.Драпалюк Дмитро Валерійович, 0,26 га, садиба, вул. Грушевського, 291 села Росоша;

5.Гайдайчук Тамара Григорівна, 0,15 га, садиба, вул. Шкільна, 55 села Росоша;

6.Чечель Марія Автономівна, 0,22 га, садиба, вул. Л. Українки, 8 та 0,20 га поле селище Липовець;

7. Хруль Галина Олексіївна, 0,2778 га, садиба, вул. Першотравнева, 67 села Росоша.

8. Рудик Василь Ігорович, 0,20 га, садиба, вул. Л. Українки, 50 селище Липовець;

9. Ягнич Віктор Степанович, 0,10 га, поле.

Секретар ради                                                                        Софія Соя